Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Formel vs. funktionel semantik: en debat

billede:

Debat — Et overordnet spørgsmål i forbindelse med præsentationen af de to perspektiver og i den efterfølgende diskussion vil være, om der er tale om antagonistiske perspektiver på sproget, eller om de to perspektiver vil kunne ses som eksponenter for en arbejdsdeling i studiet af, hvad et sprog er. Til at skærpe klarheden omkring denne problemstilling vil det kunne være relevant at inddrage et eller flere af følgende spørgsmål: • Hvordan skal Hjelmslevs begreb om indholdsform forstås set i relation til hans begreb om udtryksform? • Hvordan forholder funktionalisternes pragmatiske tilgang til meningsbegrebet sig til formallogikernes begreb om mening som sandhedsbetingelse? • Hvordan forholder de to perspektiver sig til spørgsmålet om sprogets normative fundament? • Hvordan behandles typologisk variable sproglige fænomener, fx fænomener som bestemthed og ergativitet inden for de to perspektiver?

Info

Date & Time:

Place:
KUA1, lokale 27.0.09

Hosted by:
Lingvistkredsen

Cost:
Free

Debat med Peter Widell fra Aarhus Universitet og Peter Harder fra Københavns Universitet.

Seneste