Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

ForskerCafé - ​Hvordan kan jeg sikre, at mine publikationer bliver Open Access og hvordan får jeg mine publikationer på min ORCID profil?

Øvrige — Det er efterhånden et krav fra bevillingsgiverne, at alle publikationer udgivet i forbindelse med en bevilling, skal udgives med fri adgang for alle. I denne ForskerCafé vil vi gennemgå, hvordan man kan opfylde de krav, som bevillingsgivere opstiller.

Info

Date & Time:

Place:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Mærsktårnet, lok. 7.15.152

Hosted by:
SUND/SCIENCE Biblioteket

Cost:
Free

signup

Det er efterhånden et krav fra bevillingsgiverne, at alle publikationer udgivet i forbindelse med en bevilling, skal udgives med fri adgang for alle. I denne ForskerCafé vil vi gennemgå, hvordan man kan opfylde de krav, som bevillingsgivere opstiller.
Der er også bevillingsgivere, som forlanger, at forskernes ORCID-profil er opdateret med publikationerne. Vi vil gennemgå, hvordan dette kan ske fra CURIS, og de andre publikationsdatabaser, til ORCID. Der gøres opmærksom på, at på SCIENCE er det et krav, at alle forskere skal have og benytte en ORCID (en personlig forskeridentifikator), når de publicerer. Hvis ikke du allerede har en ORCID, skal du oprette en på https://orcid.org.
Tilmelding via KUB-kalenderen. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adrian Price: adpr@kb.dk

In English:

How can I ensure that my publications are all Open Access and how can I get all my publications registered on my ORCID profile?

It is now a requirement from most funders, that all publications from funded research, must be published with free and unhindered access for all. At this meeting, we will show how one can meet the requirements of funders to ensure Open Access.
There are also funders who require that researchers ORCID profiles are updated with data on all publications. We will show how this can be done from CURIS and other databases. NB: it is a SCIENCE requirement that all researchers (or all who publish as affiliated to SCIENCE and the University of Copenhagen) have a personal ORCID indicator and use it when they publish. If you do not already have an ORCID, you must first get one at https://orcid.org.
Registration at the KUB calendar. Questions about the workshop can be directed to Adrian Price: adpr@kb.dk

Seneste