Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Forskningens døgn: På sporet af sygdom og sundhed i gamle skeletter

billede:

Foredrag — I anledningen af FORSKNINGENS DØGN har vi inviteret Ph.D. og postdoc i biologisk antropologi, Dorte Dangvard Pedersen fra Syddansk Universitet til at holde foredraget, "På sporet af sygdom og sundhed i gamle skeletter”. Dorthe Dangvard Pedersen arbejder til dagligt på Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet.

Info

Date & Time:

Place:
KUA,
15A.0.13

Hosted by:
Studiegruppen, ArchSci

Cost:
Free

I anledningen af FORSKNINGENS DØGN har vi inviteret Ph.D. og postdoc i biologisk antropologi, Dorte Dangvard Pedersen fra Syddansk Universitet til at holde foredraget, “På sporet af sygdom og sundhed i gamle skeletter”. Dorthe Dangvard Pedersen arbejder til dagligt på Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet.

OM FOREDRAGET:
Undersøgelser af skeletter kan give et indblik i folks sundhed, og hvilke sygdomme man havde i gamle dage. Her kan der eksempelvis findes spor efter gigtsygdomme, tandsygdomme og infektionssygdommene tuberkulose og spedalskhed.

I Danmark råder vi over et stort antal menneskeskeletter, der kan dateres fra stenalder og frem til cirka år 1800. Gennem undersøgelser af disse skeletter er det muligt at få et indblik i det liv, man levede i gamle dage.

Knoglerne kan bære spor efter gigtsygdomme, der vidner om det hårde fysiske arbejde, der var nødvendigt for at skaffe til dagen og vejen. Det fysiske arbejde kunne også medføre ulykker, så man pådrog sig knoglebrud. Skaderne kunne ikke som i vores moderne tider sættes sammen og lægges i gips. Det betød, at de skadede lemmer ikke blev holdt i ro, knoglen helede skævt op, og man fik nedsat funktion af den skadede arm eller ben.

Fra middelalderens start omkring år 1050 ser vi i skeletterne en stor udbredelse af kroniske infektionssygdomme som tuberkulose og spedalskhed. Spedalskhed bliver udryddet inden udgangen af middelalderen ved oprettelsen af spedalskhedshospitaler, men udbredelsen af tuberkulose stiger efter middelalderen og kulminerer i 1800-tallets efterhånden tætbefolkede byer. I denne tidlige moderne tid bliver kosten mere og mere forarbejdet, og i sammenhæng med introduktion af sukkerholdig mad fra sukkerrør og sukkerroer giver det en stor stigning i huller i tænderne og deraf følgende infektion i munden med dannelse af tandbylder og tab af tænderne.

Undersøgelser af skeletterne kan altså give et bredt indblik i sundhed og sygdom i gamle dage, og det kan hjælpe os med at forstå livsvilkårene for fortidens mennesker.

Alle er velkomne!

Seneste