Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Frans af Assisi – i dag

Foredrag — Torsdag d. 3. juni er der foredrag i Blovstrød Sognegård ved Erik Strid

Info

Date & Time:

Place:
Blovstrød Kirke og Sognegård
Kærvej 20, Blovstrød
3450 Allerød

Hosted by:
Blovstrød Kirke

Cost:
Free

For to år siden udkom pastor emeritus Erik Strids bog ”En lille ny tosse i verden” om Frans af Assisi. Foredraget i Blovstrød om ’den lille ny tosse i verden’ har måttet aflyses to gange. Som bekendt er der begge gange kommet noget i vejen – men coronaen har givet os allesammen en tænkepause.

Hans bog bærer undertitlen ”Frans af Assisis historie”. Men Erik Strid kunne tænke sig at give sit foredrag titlen ”Frans af Assisi – i dag”. Dels er der brug for at tegne nogle linjer skarpere op, dels er det blevet mere tydeligt, at ’den lille tosse’ har noget vigtigt at sige i en verden truet på livet af magtkampe, pandemi og klimakatastrofe.

Erik Strid er i gang med en genlæsning af de ældste tekster – for at blive lidt klogere på, hvad den virkelige Frans af Assisi ville – samtidig med at han er ved at læse de måske mest moderne fortolkninger af Assisis anliggende, nemlig pave Frans’ to encyklikaer Laudato sì og Fratelli tutti. Begge disse to bygger på ord af Frans af Assisi og synes at have sat gang i en veritabel ungdomsbevægelse for klima og fællesskab, vel at mærke også blandt naturvidenskabsfolk og samfundsøkonomer.

Denne foredragsaften indledes med en kort andagt i Blovstrød Kirke v. Erik Strid kl.19.00.

Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder blot op.

Sundhedsmyndighedernes regler for antal og afstand følges nøje.

Seneste