Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Generalforsamling 2021 i Foreningen Studenterhuset (online)

Øvrige — Vi glæder os til at se dig til årets generalforsamling i KU´s største forening for studerendes trivsel.

Info

Date & Time:

Place:
Online. En uge inden generalforsamlingen kan zoom-link til generalforsamlingen findes på www.studenterhuset.com/gf2021

Hosted by:
Studenterhuset

Cost:
Free

signup

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2021

UDKAST TIL DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2020.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingentstørrelser.

6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab I henhold til det godkendte årsregnskab.

7. Valg af forperson, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Indkomne forslag.

10. Eventuelt.

Se fuld dagsorden, bilag m.m. på www.studenterhuset.com/gf2021

Seneste