Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

GENERALFORSAMLING 2024 I FORENINGEN STUDENTERHUSET

Øvrige — Generalforsamling i Studenterhuset. Din mulighed for indflydelse på KU´s studiemiljø.

Info

Date & Time:

Place:
Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K.
Main Hall på første sal.

Hosted by:
Foreningen Studententerhuset

Cost:
Free

Vi glæder os til at se dig til årets generalforsamling i KU´s største forening for studerendes trivsel.

Som KU-studerende er du meget velkommen til at stille op til vores bestyrelse som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Valgperioden er et år.
Kontakt forperson@studenterhuset.com for information om opstilling.

UDKAST TIL DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2023

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab

7. Valg af forperson, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Opstillinger skal sendes til forperson@studenterhuset.com senest onsdag torsdag d. 6.3.2023 kl. 17.
Kontakt meget gerne forperson Sarah hvis du overveje at opstille, så du kan få en introduktion til arbejdet. Du skal kunne godkendes som bestyrelsesmedlem ifl. restaurationsloven hvis du bliver valgt.

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag
Bestyrelsen forventer at fremsætte vedtægtsændringsforslag om ændring af foreningens navn.

10. Eventuelt

Endelig dagsorden med bilag kan ses på https://studenterhuset.com/generalforsamling efterhånden som opstillingsgrundlag, forslag og regnskab bliver klar.

Vi serverer en sodavand/øl efter generalforsamlingen.
Vi glæder os til at se dig!

Seneste