Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Generalforsamling ´22 i Foreningen Studenterhuset

billede:

Øvrige — Vi glæder os til at se dig til årets generalforsamling i KU´s største forening for studerendes trivsel. Som KU-studerende er du meget velkommen til at stille op til vores bestyrelse. Kontakt forperson@studenterhuset.com for information om opstilling. Vi serverer en sodavand/øl efter generalforsamlingen.

Info

Date & Time:

Place:
Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K
Main Hall på første sal.

Hosted by:
Foreningen Studenterhuset

Cost:
Free

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2021

UDKAST TIL DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2021

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingentstørrelser

6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab I henhold til det godkendte årsregnskab

7. Valg af forperson, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

Se den endelige dagsorden, bilag m.m. på www.studenterhuset.com/gf2022/ efterhånden som de foreligger.

Seneste