Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset

billede:

Øvrige — Generalforsamling i KU´s studiemiljøorganisation.

Info

Date & Time:

Place:
Studenterhuset, Købmagergade 52, 1. sal.
Lokale "Main Hall"

Hosted by:
Foreningen Studenterhuset

Cost:
Free

Der indkaldes til generalforsamling i Foreningen Studenterhuset fredag d. 12. januar 2018.

UDKAST TIL DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
7. Valg af forperson, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Uddybet dagsorden samt deadlines for opstilling og indkomne forslag kan læses på www.studenterhuset.com/gf2019. Bilagene lægges efterhånden som de offentliggøres.

Seneste