Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset

billede:

Øvrige — Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset v Københavns Universitet

Info

Date & Time:

Place:
Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K
"Main Hall", 1. sal.

Hosted by:
Foreningen Studenterhuset

Cost:
Free

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

UDKAST TIL DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af årsregnskaber for 2018 & 2019.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab I henhold til det godkendte årsregnskab.

7. Valg af forperson, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Indkomne forslag.

10. Eventuelt.

Se fuld dagsorden, bilag m.m. på www.studenterhuset.com/gf2020

Seneste