Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset

Øvrige — Årets generalforsamling i Foreningen Studenterhuset.

Info

Date & Time:

Place:
Studenterhuset, Købmagergade 52, 1. sal, 1150 København K.
Lokale "Main Hall"

Hosted by:
Studenterhuset

Cost:
Free

Der indkaldes til generalforsamling i Foreningen Studenterhuset fredag d. 12. januar  2018.

UDKAST TIL DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab 2016
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
7. Valg af forperson, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Uddybet dagsorden, bilag samt deadlines for opstilling og indkomne forslag kan læses på www.studenterhuset.com/gf2018

Seneste