Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Generelforsamling i Dansk Naturhistorsik forening

Øvrige — Indkaldelse til årets ordinære generalforsamling

Info

Date & Time:

Place:
Universitetsparken 15, Bygning 1, Auditorium A, 2100 København Ø

Hosted by:
Dansk Naturhistorisk Forening

Cost:
Alle er velkomne

Dansk Naturhistorisk Forening

__________________________________________________

Tid: 14. maj 2019 kl. 18.00 (efter foredraget)
Mødested: Universitetsparken 15, Bygning 1, Auditorium A, 2100 København Ø

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning ved Jette Eibye-Jacobsen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for DNF ved Arn Rytter Jensen
4. Forslag fra medlemmerne (skal være bestyrelsen i hænde senest 15. april) 5. Valg af bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Uddeling af den Schibbye’ske Præmie
8. Eventuelt
Alle er velkomne – vi serverer kaffe og hjemmebagt kage 🙂

Seneste