Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Global Health Film Days 2021

Debat — Take part in the debate when Denmark's new film festival focuses on important topics that are crucial for the future wellbeing of humans and the planet.

Info

Date & Time:

Place:
Copenhagen, Odense, Århus, Aalborg

Hosted by:
School Of Global Health, University of Copenhagen

Cost:
Free

signup

(English version below)

Kom med til film og debat, når Danmark nye filmfestival sætter fokus på vigtige emner, der er afgørende for menneskers og planetens velbefindende i fremtiden.
Efter at have levet i en pandemi i over end et år, er det blevet tydeligt for de fleste, at sundhed er et globalt anliggende. Coronapandemien har for alvor vist os, at omstændigheder ét sted kan påvirke sundheden et andet på den modsatte side af jorden med lynets hast. Men Global Health – eller global sundhed på dansk – handler også om andet end smitsomme infektionssygdomme og hvordan vi håndterer dem.
Klimaforandringer, fødevareproduktion, forurening, sundhedspolitik, mental trivsel, reproduktive sundhedsrettigheder, nye behandlingsformer og retten til sundhedspleje og medicin er blot nogle af de emner, som global sundhed beskæftiger sig med.
Det er alle emner, du kan møde på det store lærred, når Global Health Film Days inviterer til film og debat den 16.-27. maj.

Globale problemer kræver global løsninger, og det er lige præcis dét, som er udgangspunktet for Global Health Film Days. Filmene følges op af paneldebatter med bl.a. forskere, beslutningstagere, folkesundhedseksperter, private virksomheder og NGOer – og du er også inviteret til at deltage i debatten!

Global Health Film Days er arrangeret af Københavns Universitets School of Global Health.

Billetter: www.globalhealth.ku.dk/film

COPENHAGEN PROGRAMME:
Pandemics: Unseen Enemy – Søndag den 16. maj kl. 18:15
Factory farming’s health impacts: Eating Animals – Mandag den 17. maj kl. 16:30
Architecture and health: Star Houses + lecture – Tirsdag den 18. maj kl. 16:30
Global Access to Quality Surgical Care: The Checklist Effect – Onsdag den 19. maj kl. 16.30
Antibiotics: Resistance – Torsdag den 20. maj kl. 16:30
Human rights in health: From Durban to tomorrow – Fredag den 21. maj kl. 16.30
Sexual and reproductive rights: Break the silence – Lørdag den 22. maj kl. 16:30
Selvmordsforebyggelse: The Girl on the Bridge – Søndag den 23. maj kl. 16:45
Nutritional related diseases: El susto – Mandag den 24. maj kl. 16:30

ODENSE, ÅRHUS, AALBORG:
Global Access to Quality Surgical Care: The Checklist Effect – Cafe Biografen, Odense – Tirsdag den 25. maj kl. 16:15
Pandemics: Unseen Enemy – Biffen Nordkraft, Aalborg – Onsdag den 26. maj kl. 16:15
Pandemics: Unseen Enemy – Øst for Paradis, Århus – Torsdag den 27. maj kl. 16:00
– – – – – – – – –
English version:

Take part in the debate when Denmark’s new film festival focuses on important topics that are crucial for the future wellbeing of humans and the planet.
After living in a pandemic for over a year, it has become clear to most that health is a global issue. The corona pandemic has shown us that circumstances one place can affect the health of another on the opposite side of the planet at lightning speed. But Global Health is more than infectious diseases and how we deal with them. Climate change, food production, pollution, health policy, mental well-being, reproductive and sexual health and rights, new forms of medical treatment and the right to health care and medicine are just some of the topics that global health deals with. And these are all topics you can meet on the big screen at Global Health Film Days from 16-27 May 2021.

Global problems require global solutions, and that is the starting point for Global Health Film Days. The films are followed by panel debates with researchers, decision-makers, public health experts, private companies and NGOs – and you are also invited to take part in the debates.

Global Health Film Days is organised by the University of Copenhagen’s School of Global Health.

Tickets: www.globalhealth.ku.dk/film

See the programme above in the Danish version.

Seneste