Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Konference

Grøn transport, teknologi og diversitet

Konference — Formålet med konferencen er at diskutere, hvordan grønne tiltag på transportområdet kan bidrage til et mere bæredygtigt og ligestillet transportsystem og samfund.

Info

Date & Time:

Place:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek • Gothersgade 140, 1123 København K.

Hosted by:
Koordinationen for Kønsforskning

Cost:
Free

signup

Konferencen  har fokus på udvikling af et smart, inkluderende og innovativt transportsystem for alle. Konferencen byder bl.a. på præsentationer af nye metoder og indikatorer for udvikling af et mere bæredygtigt transportsystem. Danske og nordiske eksempler og erfaringer vil vise, hvordan dette kan oversættes til strategier og praktisk politik nationalt og lokalt i kommunerne.

Vi ønsker med konferencen at skabe et unikt mødested mellem ansatte i en række danske kommuner, transportforskere, eksperter, politiker og beslutningstagere, der deltager med oplæg og i paneler. Konferencen afslutter et udviklingsprojekt, som er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på at samle viden og at bidrage til kompetenceopbygning blandt ansatte i kommunerne, blandt byrødder og interesserede  borgere.

Konferencen er gratis og åben for alle med tilmelding.

 

PROGRAM

10.00 – 10.30: Registrering og velkomstkaffe

10.30 – 10.45: Velkommen ved transportminister Thomas Danielsen (TBC).

10.45 – 11.00: Præsentation af VEU-projektet ved Hilda Rømer Christensen

11.00 – 11.25: Grøn transport, teknologi og diversitet
Den danske vinkel ved Lajla Kildegaard, stifter af Steder skaber Folk og tidl. direktør i Kommunernes Landsforening.

11.25 – 12.00: Keynote
Tanu Uteng, TOI, Norge: Invisible Diversity, Exposing Data Bias in a Transport World Designed for Men

12.00 – 12.30: FROKOST

12.30 – 14.00: Panel: grøn transport og diversitet –  Sverige-Danmark.

Lena Levin VTI, Sverige: Snerydning er også politik. Mainstreaming af køn og diversitet i svenske kommuner.

Daniel Svanfelt, Malmø kommune, Sverige: Om arbejdet med diversitet i en svensk kommune.  Udfordringer og paradokser. TBC

Kommentarer og eksempler fra tre danske kommuner: Kirsten Bachmann, Sønderborg, Anette Kayser, København, Lene Ahle Skovbo. Herning  ( TBC)

14.00 – 14.30: Pause – Kaffe og lidt sødt

14.30 – 15.30: Data om danskernes transportvaner
Hvordan kan køn og diversitet integreres i eksisterende data og hvordan kan data formidles? Er der brug for nye data og indikatorer? v/ Hjalmar Christiansen, Transportvaneundersøgelsen, DTU, Passagerpulsen.

15.30 – 16.15: Afsluttende paneldebat
Hvad har vi lært og hvad skal der gøres? Med fokus på integration af indikatorer, handlingsplaner, koordinering og formidling af data med diversitetsperspektiv og borgerinvolvering.

Panel med politikere og eksperter fra CONCITO m.v.

16.15 – 17.00: Afslutning – Kommuner på vej (film klip).

17.00 – 18. 00:  Farvel og tak for i dag.

 

Konferencen er arrangeret af Koordinationen for Kønsforskning, Københavns Universitet, som led i udviklingsprojektet Grøn transport – teknologi og diversitet. Målsætningen er at øge viden om, hvordan grønne tiltag på transportområdet kan bidrage til et mere bæredygtigt og ligestillet transportsystem og samfund.  Projektet  udvikler samtidig et VEU-forløb til medarbejdere inden for transport-, miljø-, planlægnings- og teknikområdet i danske kommuner og er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Seneste