Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Hans Tausen mellem Luther og Zwingli. Studier i Hans Hausens teologi og den tidlige danske reformation

Ph.d.-forsvar — Ph.d.-forsvar ved cand.theol. Rasmus H.C. Dreyer

Info

Date & Time:

Place:
Det Teologiske Fakultet
Aud. 9A-0-01
Karen Blixens Plads 16
2300 København S.

Hosted by:
Det Teologiske Fakultet

Cost:
Free

Ph.d.-forsvar ved cand.theol. Rasmus H.C. Dreyer

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:

Lektor Carsten Bach Nielsen, Aarhus Universitet
Professor Ole Peter Grell, Open University, Milton Keynes, England
Lektor Carsten Selch Jensen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (formand)
Forsvarshandlingen ledes af ph.d.-skoleleder, lektor Carsten Pallesen

Efter forsvaret er der reception på Markedspladsen, hvor alle er velkomne.

Seneste