Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Pernille Guldager Knudsen forsvarer sin ph.d. afhandling om holdspil og sundhedsfremme i folkeskolen

Ph.d.-forsvar — Pernille Guldager Knudsen forsvarer sin ph.d. afhandling: Holdspil og sundhedsfremme i folkeskolen

Info

Date & Time:

Place:
Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Hosted by:
Institut for Idræt og Ernæring

Cost:
Free

Tid

1. februar 2019, kl. 10.00

Sted

Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg

Lektor Charlotte Svendler Nielsen (formand), Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark

Professor Jørn Hansen, Institut for Idræt og Biomekanik, Bevægelse, kultur og samfund, Syddansk Universitet, Danmark

Lektor Kim Wickman, Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet, Sverige

Vejleder

Lektor Lone Friis Thing, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark

Med-vejledere

Lektor Laila Ottesen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark

Docent Jesper Von Seelen, Forskningsprogrammet for sundhedsfremme og læring, University College Syd, Danmark

Om afhandingen

Denne ph.d.-afhandling søger at give et bud på, hvordan folkeskoleelevers deltagelse i holdspil baseret på fairplay kan benyttes som et sundhedsfremmende tiltag i skolen. Det teoretiske afsæt sker ud fra Ottawa Charters definition af sundhedsfremme, hvor sundhed anskues som en ressource, og et stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære. Denne ressourceorienterede tilgang til sundhedsfremme er dels teoretiseret ved Aaron Antonovskys salutogenetiske teori om oplevelsen af sammenhæng, hvor en stærk oplevelse af sammenhæng fremmer bevægelsen imod sundhedsfremme, og afhandlingen er dels teoretiseret ved erhvervelsen af empowerment, hvor opnåelsen af empowerment igennem fairplay kan anses for at være både et middel til- og målet med sundhedsfremme.

Læs mere: https://nexs.ku.dk/arrangementer/2019/phd_pernille-guldager-knudsen/

Seneste