Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

HUMrådsmøde: Nedskæringer, studiecafeer og studenterdemokrati

Debat — Få indflydelse på dit studie - kom med til HUMrådsmøde! Der vil være oplæg og debat om finansloven og nye tiltag fra ministeriet og så skal vi tale om hvordan vi skaber bedre forhold for det sociale studieliv og studentercafeerne samt forslag til en bedre specialeproces!

Info

Date & Time:

Place:
Faculty Lounge, bygning 23, 1. sal over kantinen i KUA1, det Humanistiske Fakultet.

Hosted by:
HUMrådet ved Københavns Universitet

Cost:
Free

signup

Kom med til åbent HUMrådsmøde og få indflydelse på dit studie!
Denne gang skal vi tale om det helt nære i det sociale studieliv, forholdene for studentercafeer og fester, hvordan specialeskrivningen kan blive bedre og om nye store beslutninger fra Folketinget og ministeren.

Tid: 4. oktober, kl. 17-20.
Sted: Faculty Lounge, bygning 23, 1. sal over kantinen i KUA1.

Mads Hareskov Jørgensen, uddannelses­politisk næstformand i Danske Studerendes Fællesråd (DSF), vil komme og fortælle om de seneste udspil fra ministeriet om vores studieforhold og om den nye finanslov der ser ud til at fortsætte nedskæringerne på uddannelserne. Efterfølgende vil vi diskutere godt og dårligt i de nye udspil og hvad vi kan gøre som HUMråd.

Derefter vil vi vende mødet indad mod Humaniora og snakke om forholdene for det frivillige sociale arbejde på KUA, ikke mindst i studentercafeerne og festudvalgene. De seneste år har universitetsledelsen sat flere og flere grænser for og kontrol over det frivillige arbejde på alt lige fra festtemaer og alkoholsalg til de administrative rammer. I lyset af dekanskiftet håber vi i HUMrådet at få ændret på denne udvikling, så det er de studerende selv der bestemmer over deres eget studieliv. Men hvordan bør nye regler se ud? Hvilke problemer skal vi havde fokus på? Hvordan gør vi det nemmere at være frivillig aktiv? Og hvordan håndterer vi eventuelle problemer så alle føler sig velkomne i et spændende socialt studieliv? Det håber vi I har lyst til at komme og give os jeres syn på!

Sidst, men ikke mindst, så vil vi også drøfte hvordan vi kan skabe bedre forhold for specialeskrivningen. Specialeskrivningen har været ramt af en række forringelser, senest har Universitetet, som følge af Fremdriftsreformen, rykket specialet to måneder frem, så det begynder inden det forrige semester er slut. HUMrådet kæmper for at få ændret de grundlæggende rammer for specialet, herunder støtter vi en underskriftindsamling imod forringelsen (se nederst). Samtidig vil vi gerne skabe forbedringer her og nu på fakultetet og vi samarbejder derfor lige nu med fakultetet om ideer til hvordan processen kan blive bedre. Derfor vil vi også gerne høre jeres ideer og input!

Gå ind og skriv under imod de nye forringelser af specialeskrivningen: https://www.skrivunder.net/fremrykningen_af_specialefristen_pa_kandidatuddannelser_gor_de_studerende_stressede_og_forringer_uddannelsens_kvalitet

Dagsorden:
Kl. 17.15: Velkomst og Formalia
Kl. 17.30: Nye tiltag fra ministeriet og finansloven om uddannelse – Oplæg og debat.
Oplæg ved Mads Hareskov Jørgensen fra Danske Studerendes Fællesråd
Kl. 18.30: Hvordan skaber vi bedre forhold for studentercafeerne og det sociale studiemiljø?
Kl. 19.30: Specialeskrivning – Hvilke tiltag kan skabe en bedre specialeproces?
Kl. 19.55: Eventuelt og mødeevaluering

Alle er velkomne! Der vil være gratis aftensmad, snacks og drikkevarer. For dem der har lyst, vil der være hygge med øl og sodavand efter mødet.

Seneste