Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Husdyropdræt uden antibiotika

Seminar — Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH) inviterer til vidensdeling og debat om mulighederne for reduktion af antibiotikaanvendelsen til svin, kvæg, fjerkræ og fisk. Tilmelding er gratis.

Info

Date & Time:

Place:
Festauditoriet (auditorium A1-01.01), Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Hosted by:
Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)

Cost:
Free

signup

Der mangler ikke skræmmebilleder, når debatten handler om antibiotika i husdyropdræt. Sjældent har vi dog fokus på vores muligheder for at opdrætte husdyr uden brug af antibiotika. Muligheder, som understøttes af en stigende efterspørgsel på kød fra dyr, der ikke er blevet behandlet med antibiotika, og som forbrugerne betaler gerne mere for.

Kom og hør og deltag i debatten om, hvorvidt det er realistisk at producere fødevarer uden brug af antibiotika, og hvad det vil betyde, at det kan lade sig gøre.
På mødet vil eksperterne blandt andet komme ind på:

• Hvorvidt det er realistisk at producere fødevarer i større omfang uden brug
af antibiotika

• Hvordan det gennemføres i praksis i de enkelte husdyrarter

• Hvad husdyropdræt uden antibiotika vil betyde for vores samfund

• Hvilke overvejelser der er i forhold til at sikre dyrevelfærden ved denne
slags husdyropdræt

Nærmere oplysninger: Professor Jens Peter Nielsen, IVH

13.00-13.05 Indledning, professor Jens Peter Nielsen, Institut for
Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
13.05-13.15 Antibiotika i husdyrsektoren – hvad er målet?
13.15-13.30 Forbruget af antibiotika til husdyr, lektor Helle Stege, KU
13.30-13.45 Markedet for kød fra dyr opdrættet uden antibiotika,
professor Jørgen Dejgård, KU
13.45-13.55 Antibiotikaanvendelse til svin set fra slagterisektoren,
Danish Crown
14.00-14.30 Kaffepause

Praktiske muligheder for opdræt uden antibiotika

14.30-14.40 Fjerkræproduktion, lektor Jens Peter Christensen, KU
14.40-14.50 Svineproduktion, ph.d.-stipendiat Nicolai Weber, KU
14.50-15.00 Kvægproduktion, lektor Ilka Klaas, KU
15.00-15.10 Aquakultur, professor Kurt Buchmann, KU
15.30-16.00 Debat: Hvad er de realistiske muligheder for reduktion
af antibiotikaforbrug til husdyr?
Moderator: Professor Peter Sandøe, KU

Seneste