Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Hvad er et menneske? Origenes og Augustin

Foredrag — Hvad er et menneske? Kontroversen om det forskellige menneskesyn hos Origenes og Augustin

Info

Date & Time:

Place:
https://ucph-ku.zoom.us/j/5183244408

Hosted by:
Teologisk Forening

Cost:
Free

Teologisk Forening indbyder til det andet foredrag i løbet af dette efterårssemester 2020. Bemærk, at dette foredrag finder sted over zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/5183244408

Professor i teologi, Anders-Christian Jacobsen, Afdeling for Systematisk Teologi på Aarhus Universitet, vil denne aften indføre os i kontroversen om det teologiske menneskesyn mellem Origenes og Augustin og dens aktuelle perspektiver.

Hvad er et menneske? Det er et af teologiens grundspørgsmål. Lidt forenklet er Origenes og Augustin grundlæggere af to forskellige teologiske antropologier, der har sameksisteret siden kristendommens tidlige historie.

Begges udgangspunkt er, at mennesket er skabt i Guds billede. Derfor er mennesket frem for alt rationelt. Forskellen mellem de to består i, at de ser forskelligt på, hvordan mennesket kan udfolde dets guddommelige rationalitet.

Origenes hævder, at mennesket har vendt sig bort fra Gud og dermed er blevet begrænset og fordunklet, men stadig har frihed til at handle rationelt og leve moralsk godt. Mennesket vil med Guds hjælp og vejledning nå tilbage til dets oprindelige perfektion.

Augustin mener derimod, at menneskets fald er så dybt, at det ikke længere har frihed til at handle rationelt og godt. Mennesket er overladt til Guds frelsesvilje. Gud frelser nogle, men ikke alle.

Augustins synspunkt har præget de reformatoriske traditioner og har dermed også været dominerende for dansk kristendom.  Det ser ud til at ændre sig nu, hvor mere optimistiske antropologier vinder større og større indpas i dansk og vesteuropæisk kristendom. Det sker ikke først og fremmest på grund af inspiration fra Origenes, men som konsekvens af en generel ’humanistisk’ optimisme.
Spørgsmålet er, om denne generelle ’humanistiske’ optimisme kan hente teologisk substans fra Origenes og den af ham grundlagte teologiske tradition?

Seneste