Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Konference

Hvad udgør (ikke) et kartel

Konference — Halvdagskonference om erstatning for konkurrenceskader

Info

Date & Time:

Place:
Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 Kbh. S. Auditorie 4A.0.69 og via ZOOM - link bliver tilsendt efter tilmelding

Hosted by:
CME - Center for Markeds- og Erhvervsret, Det Juridiske Fakultet

Cost:
Free

Karteller kan være yderst skadelige for konkurrencen og anses, med rette, som de groveste overtrædelser af konkurrencereglerne. Siden 2013 har deltagelse heri kunnet straffes med fængsel, men afgrænsningen af kartelbegrebet er kun indirekte defineret. Konkurrenceloven rummer tilmed to karteldefinitioner, idet begrebet både defineres i konkurrencelovens §§ 5b, nr. 6 og 23, stk. 4, 3. pkt., hvoraf alene det sidste kan straffes med fængsel. Praksis har tilmed tilføjet et tredje kartelbegreb, idet Konkurrenceankenævnet i sager har henvist til at der forelå et ”ikke klassisk kartel”. Konferencen vil behandle en række horisontale aftaler, der muligvis udgør et kartel, og eventuelt af en sådan beskaffenhed at fængselsstraf kunne være relevant.

Konferencen vil ikke søge at definere det strafferetlige kartelbegreb, men i stedet behandle en række horisontaleaftale, der måske (måske ikke) er omfattet heraf.

Læs mere og tilmeld dig

Seneste