Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Iben Louise Karlsen forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Antropologi

Ph.d.-forsvar — Iben Louise Karlsen forsvarer sin ph.d.-afhandling "Sikkerhedskulturelle forhåbninger. Et antropologisk perspektiv på sikkerhedskultur i en vindmølleproduktion".

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Antropologi, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, bygning 35, lokale 35.01.06

Hosted by:
Institut for Antropologi

Cost:
Free

Kandidat
Iben Louise Karlsen

Titel
Sikkerhedskulturelle forhåbninger. Et antropologisk perspektiv på sikkerhedskultur i en vindmølleproduktion“. Umiddelbart inden forsvaret er det muligt at låne en kopi af afhandlingen på Institut for Antropologi, lokale 16.1.50.

Tid og sted
21. september 2017 kl. 13:00. Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Institut for Antropologi, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, bygning 35, lokale 35.01.06.  Indgang via Gammeltoftgade. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis.

Efter forsvaret er Institut for Antropologi vært ved en reception i lokale 33.1.19

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Helle Bundgaard, Institut for Antropologi, Københavns Universitet (formand)
  • Professor Åsa Boholm, School of Global Studies, Göteborg Universitet, Sverige
  • Lektor Jakob Krause-Jensen, Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

Resumé
Denne afhandling tager afsæt i en samfundsmæssig målsætning om at reducere antallet af arbejdsulykker på det danske arbejdsmarked. I denne henseende anses ”sikkerhedskulturbegrebet” som vigtigt at få mere viden om, fordi det bliver set som både dét, der er ”galt” i en virksomhed med mange arbejdsulykker, og som en vej til at løse problemet. Der er imidlertid stor uklarhed og uenighed om, hvad der menes med ”sikkerhedskultur”. I afhandlingen, der er baseret på antropologisk feltarbejde i en vindmølleproduktion i Danmark, undersøges forståelsen og forvaltningen af ”sikkerhed” på tre forskellige organisatoriske niveauer i den samme virksomhed. De tre niveauer er henholdsvis dem, der arbejder med ”sikkerhed på globalt niveau” (dvs. med de overordnede strategiske linjer), dem der arbejder i den ”lokale sikkerhedsafdeling” (tilknyttet en bestemt del af produktionen) og endelig ”produktionsarbejdere”. Her er sikkerhed henholdsvis en abstraktion, et problem og en praksis. Igennem analysen gives der indblik i ’de sociale dynamikker’, der kan være i en specifik virksomhed, ligesom der gives et eksempel på, hvordan en ”sikkerhedskulturanalyse” kan udføres i praksis. Dermed er intentionen at vise, hvordan en antropologisk tilgang til ”sikkerhedskultur” kan se ud, og at den åbner for at kunne se nogle andre problematikker og forhold end dem, der ligger i den hidtidige brug af begrebet.

 

Seneste