Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Image of God, Knowledge of God

billede:

Ph.d.-forsvar — Ph.d.-forsvar ved cand.theol. Peter Søes

Info

Date & Time:

Place:
Kierkegaard auditoriet (9A-0-01), Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.

Hosted by:
Det Teologiske Fakultet/Afdeling for Systematisk Teologi

Cost:
Free

Afhandlingen Image og God, Knowledge of God undersøger Karl Barths og Wolfhart Pannenbergs teologiske antropologier ud fra den oldkirkelige forfatter Tertullian.

Ifølge Tertullian handler kristen antropologi dybest set om menneskets erkendelse af Gud. Det udvikler han på en måde, som adskiller sig fra andre oldkirkelige forsøg på at forstå mennesket teologisk, herunder fra de antropologier, som blev indflydelsesrige og retningsgivende i senere teologi. Det særlige ved Tertullian er hans forståelse af menneskets skabelse. Han mener, at Guds kommunikation af sin lov er en integreret del af selve skabelseshandlingen, på en måde som definerer den menneskelige natur, så den svarer til Gud, både i henseende til frihed og godhed. Videre mener han, at Guds kommunikation finder sted i konkrete fysiske og kropslige erfaringer, og at denne kommunikation ultimativt er udtryk for en paradigmatisk menneskelighed i Guds treenige væren.

Afhandlingen bruger disse træk fra Tertullians antropologi som indfaldsvinkel til Barths og Pannenbergs antropologier. Også for disse to hovedfigurer i det 20. århundredes kontinentale teologi er teologisk antropologi dybest set et spørgsmål om menneskets gudserkendelse. For Barth handler dette om den særligt menneskelige subjektivitet, som Guds subjektivitet frisætter for troen. For Pannenberg drejer det sig om at bestemme gudstanken fundamentalantropologisk som forudsætning Guds åbenbaring.

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Niels Henrik Gregersen, Systematic Theology Section, University of Copenhagen (Chair)
Professor Ted Peters, California Lutheran University, USA
Professor Marion Grau, MF Norwegian School of Theology, Oslo, Norway

Afhandlingen kan ses her

Efter forsvaret er Afdeling for Systematisk Teologi vært ved en reception på Markedspladsen.

Seneste