Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Infomøde om regionaliseringen på HUM - Hvad skal vi gøre?

Debat — KALDER ALLE HUMANISTER! Vi opfordrer studerende fra alle uddannelser på HUM til at dukke op til dette oplysende møde omkring regionaliseringsaftalen. Hvad betyder aftalen for de danske universiteter og specifikt HUM på KU? Hvordan arbejder det Humanistiske Fakultet på at implementere aftalen? Og hvad kan vi studerende gøre, for at råbe politikerne op?

Info

Date & Time:

Place:
KUA 1 kantinen, 1. Sal

Hosted by:
Vrede Humanister

Cost:
Free

signup

KALDER ALLE HUMANISTER!

Regeringens udspil “Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” har betydet at landets universiteter er gået i gang med et ubehageligt puslespil, med henblik på at imødekomme aftalens formål om at flytte 1.300 uddannelsespladser ud af de 4 største byer, og skære 10% af deres pladser ift. 2019 frem mod 2030.

Som resultat af aftalen forventer KU “en nedgang i indtægter på 130-200 mio. kr. Dekanerne og Rektoratet vil drøfte denne udfordring i den kommende tid.”*, da aftalen betyder at universitetet mister studiepladser og dermed de indtægter en studieplads giver (STÅ indtægter). Disse nedskæringer er fra forligets side betinget til at ramme de uddannelser med højere dimmitendledighed (læs, bl.a. humaniora).
Konkret er der tale om, at skære humanioras optag med 24% frem mod 2030. Det er altså en FJERDEDEL af vores årgange der skal barberes væk.
Vores frygt er, at det vil føre til

1) en række faglukninger og fagsammenlægninger, der umuliggør specialisering på humaniora.
2) videnstab i fagmiljøet pga. fyringer og yderligere underfinansiering af administration.
3) Vores sociale miljøer svækkes
4) uddannelser underfinansieres og derfor ikke bliver levedygtige / attraktive

Vi opfordrer derfor studerende fra alle uddannelser på HUM til at dukke op til dette oplysende møde. Hvad betyder aftalen for de danske universiteter og specifikt HUM på KU? Hvordan arbejder det Humanistiske Fakultet på at implementere aftalen? Og hvad kan vi studerende gøre, for at råbe politikerne op?

Seneste