Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Instruktorworkshop

Seminar — For nye instruktorer på det Natur- og Bioividenskabelige Fakultet

Info

Date & Time:

Place:
Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 København K

Hosted by:
Institut for Naturfagenes Didaktik

Cost:
Free

signup

Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) inviterer til kursus for instruktorer og hjælpelærere ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU.
Instruktorkurset giver nye perspektiver på undervisningen gennem forskellige aktiviteter, erfaringsudveksling og oplæg – og hjælper derved instruktorer til at tilrettelægge og gennemføre undervisning i praksis, sådan at de studerende får et godt udbytte. Kurset er fortrinsvis tiltænkt nye instruktorer.

Instruktorkurset består af en workshopdag og et opfølgningsmøde, og der vil yderligere være hjemmearbejde i mellemperioden:
• Heldagsworkshop tirsdag 28. januar kl. 9.30-16.00, Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. Ø
• Opfølgningsmøde onsdag den 15. april 2020 efter blok 3 eller torsdag den 25. juni 2020 efter blok 4. Begge gange kl. 13:00-15:00. Kursussted følger. (alternativ afslutning af kurset kan evt. aftales ved behov).

Den endelige udformning af programmet afhænger af ønsker og behov fra deltagerne. Deltagerne bedes derfor ved tilmeldingen om at besvare nogle spørgsmål omkring deres undervisning.

Tilmelding til instruktorworkshoppen 28. januar 2020
Tilmelding senest 21. januar. august 2020.

Tilmeldingsskema og yderligere information findes på: http://www.ind.ku.dk/undervisning-kurser/instruktorworkshop/
Der er sat en deltagerbegrænsning på max. 20 deltagere. Deltagelse er gratis, og IND giver frokost til deltagerne. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Christine Holm, cholm@ind.ku.dk.

Seneste