Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Invitation til seminar: Kortlægning af humanistiske forskeres vidensformidling

Seminar — Hvilken værdi har den humanistiske universitetsforskning i det omgivne samfund? Hvordan bevæger humanistiske forskningsresultater sig ud i offentligheden og påvirker myndigheder, virksomheder og civilsamfund? Kom og hør med ved offentliggørelse af ny rapport om humanistisk forskning.

Info

Date & Time:

Place:
Aalborg Universitet i Sydhavnen, A.C. Meyers Vænge 15, København SV.
(Lokale: Gæstekantinen)

Hosted by:
Humanomics Research Centre

Cost:
Free

Humanomics Reserch Centre fremlægger onsdag d. 3.oktober resultatet af en stor spørgskemaundersøgelse blandt danske humanistiske forskere. Rapporten kaster nyt og væsentligt lys på omverdensrelationer og videnssamarbejde mellem humanistiske vidensmiljøer og offentlige og private organisationer. Rapporten præsenteres af David Budtz Pedersen, Frederik Stjernfelt og Lasse Johansson (Aalborg Universitet).

Efter præsentation af rapporten afholdes paneldebat med:
– Ane Henriksen (Velux Fonden)
– Mads Eriksen (Dansk Erhverv)
– Anders Engberg-Pedersen (Det Unge Akademi)
– Peter Munk Christiansen (Det Frie Forskningsråd)
– Mette Reissmann (Socialdemokratiet)

Rapporten kan downloades på www.mapping-humanities.dk fra d.15.september 2018.

———————————————————————————-

TIDSPUNKT FOR SEMINAR: Onsdag d.3.oktober 2018, kl.15.00-17.00, med efterfølgende reception.

TILMELDING: runa@hum.aau.dk

Seneste