Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Israel og jøder i USA: Mød Code Pink aktivisten Ariel Gold

Foredrag — Gå ikke glip af den amerikansk-jødiske BDS-aktivist Ariel Gold, når hun gæster Københavns Universitet og fortæller hvordan det er at blive set som en "trussel" af Israel, samt det skiftende forhold mellem de amerikanske jøder og Israel. Dette hyperaktuelle event er arrangeret af NASIM og onlinemagasinet The Turban Times.

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet Amager (Søndre Campus), Karen Blixens Vej 8
Auditorium: 23.0.50.

Hosted by:
NASIM og The Turban Times

Cost:
Free

signup

**THE EVENT WILL TAKE PLACE IN ENGLISH** (SCROLL DOWN FOR ENGLISH TEXT)

“Israel plejede at bringe de amerikanske jøder sammen. Nu splitter det dem.”

En meningsmåling foretaget af American Jewish Committee i juni måned viser, at lidt over 77% af israelske jøder erklærer sig enige med Trumps Israel-politik. Anderledes ser det dog ud hos de amerikanske jøder. Her er der kun tale om 34%.

Over halvdelen af de amerikanske jøder erklærer sig direkte uenige med politiken, hvorimod kun 10% af de israelske jøder gør det samme.

Trumps omstridte beslutning om at flytte USA’s ambassade i Israel til Jerusalem, samler endnu flere israelske jøder der erklærer sig enige. Her er tallet hele 85%, sammenlignet med 46% af de amerikanske jøder. Den resterende halvdel af de amerikanske jøder stiller sig her uenige. Kun 7% af de israelske jøder gør det samme.

Trump og hans Israel-politik er ét punkt, hvor dybe uenigheder mellem verdens to største jødiske samfund viser sig, og AJC’s undersøgelse er kun én blandt mange, der viser en voksende kløft mellem de to. “I et fundamentalt skift, er et voksende antal amerikanske jøder blevet mindre villige til ukritisk at støtte op om Israel og mere villige til offentligt at kritisere dets regering. Amerikanske jøder diskuterer israelsk politik mere end nogensinde, og mange, særligt unge, føler sig utilpasse med Israels behandling af palæstinensere”, skriver forfatteren til det indledende citat, professor Dov Waxman.

Én af de højtråbende amerikansk-jødiske kritikere af Israel og dets behandling af bl.a. palæstinensere er den prominente aktivist Ariel Gold. Gold er BDS-aktivist, co-director i Code Pink og mor. Hun har længe kæmpet for særligt palæstinensiske rettigheder igennem Code Pink, en amerikansk feministisk fredsorganisation som kæmper imod amerikansk militarisme, hvor hendes sag trækkede internationale overskrifter, da hun i juli måned blev nægtet adgang og deporteret fra Ben Gurion lufthavnen i Israel, for sin BDS-aktivisme.

Den 1. november har NASIM og The Turban Times inviteret Ariel Gold til København, hvor hun vil dele sin fortælling med os. Gold vil snakke om hendes erfaringer i de besatte palæstinensiske territorier, om hvordan det er at blive anset som “trussel” af Israel, som ifølge dets nye nation-stat-lov har erklæret sig “det jødiske folks nationalhjem”, samt om det skiftende forhold mellem de amerikanske jøder og Israel.

Arrangementet vil blive modereret af mellemøstanalytiker Pola Rojan Bagger (på engelsk) og er co-sponsoreret af www.Online-Kiosken.dk.

DATO: Torsdag d. 1. november, kl. 18.30–20.30.
STED: KUA – Københavns Universitet Amager (Søndre Campus), auditorium: 23.0.50.
Karen Blixens Vej 4, 2300 København S.

OBS: Ariel Gold holder også foredrag på Aarhus Universitet dagen efter, fredag den 2. november kl. 18, arrangeret af studenterforeningen GloPol.

————————–

IN ENGLISH:

“Israel used to bring American Jews together. Now it is driving them apart.”

A survey conducted by the American Jewish Committee in June shows that 77% of Israeli Jews approve of Trump’s Israel policy, while among US Jews, the number is only 34%. More than half of US Jews disapprove, and only 10% of Israeli Jews.

Trump’s controversial embassy move to Jerusalem gathers even more Israeli Jews who approve. Here, the number is 85%, compared to just 46% of US Jews. The remaining half of US Jews disapprove – and only 7% of Israeli Jews.

Trump and his Israel policy is one area where the deep divisions between the world’s two largest Jewish communities become clear, and the AJC’s survey is just one of many showing a growing gap between the two. “In a fundamental shift, growing numbers of American Jews have become less willing to unquestioningly support Israel and more willing to publicly criticize its government. More than ever before, American Jews are arguing about Israeli policies, and many, especially younger ones, are becoming uncomfortable with Israel’s treatment of Palestinians,” writes author of the initial quote, professor Dov Waxman.

One of the most vocal Jewish-American critics of Israel and its occupation is the prominent activist Ariel Gold. Gold is a BDS activist, co-director of Code Pink, and a mom. She has long fought actively for Palestinian rights through Code Pink, an American feminist peace organization working against American militarism, and reached international headlines when she was banned and deported from the Ben Gurion airport in Israel, based on her BDS support and activism.

On November 1st, NASIM and The Turban Times are inviting Ariel Gold to Copenhagen, where she will be sharing her story with us. Gold will be speaking about her experiences in the occupied Palestinian territories, what it’s like being viewed as a “threat” by Israel, who according to its recent Nationality Bill declares itself “the nation-state of the Jewish people”, and about the growing rift in the relations between US Jews and Israel.

The event will be moderated by Middle East analyst Pola Rojan Bagger (in English) and is co-sponsored by www.Online-Kiosken.dk.

DATE: Thursday, November 1st, 6.30-8.30 PM.
PLACE: KUA – University of Copenhagen (Søndre Campus), auditorium: 23.0.50.
Karen Blixens Vej 4, 2300 København S.

Furthermore, Ariel Gold will be speaking at Aarhus University Friday, November 2nd at 6 PM, organized by the student association GloPol. The event can be found on this link: https://bit.ly/2Nf7bWs

Seneste