Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Julegudstjeneste for studerende

Øvrige — Syng de salmer du kender, kom i julestemning og tag et break fra eksamenslæsningen - evt. sammen med din studiegruppe. Du er hermed inviteret til julegudstjeneste - særligt for studerende!

Info

Date & Time:

Place:
Kingos Kirke
Nannasgade 25
2200 København

Hosted by:
KFS - Kristeligt Forbund for Studerende

Cost:
Free

signup

// ENGLISH BELOW //
Prædiken: Henrik Højlund. (Præst i Kingos kirke med særlig fokus på studerende.)

Juletid er for mange studerende også lig med eksamenstid.

Du sidder sikkert og staver dig igennem Habermas’ offentlighedsbegreb. Måske er du ved at lægge sidste hånd på din opgave om pladetektonik og jordbundsforhold i Orienten. Eller måske er du ved at få de slaviske sprogs fonetiske udfordringer galt i halsen.

Uanset hvad er det befriende med en nært forestående højtid, hvor der er mulighed for at standse op. De fleste har prøvet at være i kirke juleaften, og uanset om man nikker genkendende til præstens prædiken eller ej, oplever man, at man er fælles om noget. Det er netop meningen med denne julegudstjeneste; at samle studerende i København for at byde julen velkommen.

Selve gudstjenesten vil ligne den, du kender fra folkekirken, men det er studerende, der kommer til at køre den.

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at ønske hinanden god jul over en kop kaffe og nogle snacks.

Vi håber meget på at se en masse af jer!

— Hvad er KFS? —
Kristeligt Forbund for Studerende (KFS København) er et fællesskab for studerende på videregående uddannelser. Det er vores vision at udfordre og opmuntre studerende til tro. Vores omdrejningspunkt er troen på Gud, og hvordan det relaterer sig til livet som studerende i København.

Vores mål er, at man i KFS København kan få indsigt i den kristne tro og hvad det vil sige at være studerende med en personlig tro på Jesus, samt at give plads til at fordybe os i og diskutere tidens problemstillinger og svære spørgsmål.

Hvis du er interesseret i at vide mere om KFS, så kan du se mere på kfskbh.dk

// ENGLISH //
Theme: Chrismas carols service
Speaker: Henrik Højlund. (Pastor in Kingos church with focus on studentministry)

For many students Christmas also equals the exam period.

You are probably sitting and spelling your way through Habermas’ public sphere theory. Maybe you are just finishing your paper on plate tectonics and soil conditions in the Orient. Or maybe you are choking on Slavic languages’ phonetic challenges.

No matter what, it is liberating with an imminent celebration where it is possible to just stop up.

Most have tried to attend church at Christmas eve and whether you agree on the minister’s sermon or not, you experience that we are all gathered around something. This is the idea behind this Christmas service: to gather students in Copenhagen in order to welcome Christmas.

The actual service will resemble what you know from the Danish Lutheran Church, but students will be running it.

After the service, snacks will be served and you can wish each other a merry Christmas.

We hope to see a lot of you!

— What is KFS? —
Christian Student Union (KFS Copenhagen) is a community for students in higher education. It is our vision to challenge and encourage students to believe. Our focal point is the belief in God and how it relates to being a student in Copenhagen.

Our goal is that in KFS Copenhagen you can gain insight into the Christian faith and what it means to be a student with a personal faith in Jesus, and to give space to immerse ourselves in and discuss current issues and hard questions.

If you are interested to know more about KFS, so you can see more on www.kfskbh.dk/eng/

Seneste