Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Kan søvnforstyrrelser hos skizofrene behandles med kognitiv adfærdsterapi?

Foredrag — Præsentation af en forskningsplan vedrørende to forskellige former for kognitiv adfærdsterapi for søvnforstyrrelser hos skizofrene. Der foretages fysiologiske undersøgelser af søvnforløb før og efter 12 ugers behandling.

Info

Date & Time:

Place:
Dansk Psykologforening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Hosted by:
Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi

Cost:
Free

Præsentation af en forskningsplan

Søvn er en essentiel del af fysisk såvel som psykisk helbred og velvære, hvilket understøttes af forskning på tværs af fagområder. I tillæg er søvn et af de områder, som ofte er påvirket hos mennesker med psykiske lidelser, herunder skizofreni.

Omkring 80% af patienter med skizofreni oplever en grad af insomni, mens ca. 30-40% opfylder kriterierne for klinisk insomni. Søvnproblemer bliver dog ofte overset i behandlingen af skizofreni, på trods af, at dette er associeret med flere symptomer og dårligere prognose.

Kognitiv adfærdsterapi for insomni (CBT-I) er en lovende behandlingsform, som er både omkostningseffektiv og let at implementere. Dette projekt vil undersøge, hvorvidt CBT-I kan fungere som en ikke-medicinsk indsats til at hjælpe mennesker med behandlingsrefraktær skizofreni opnå bedre søvn, lettere symptomer og øget livskvalitet.

Forsøgspersonerne er mellem 18 og 64 år, har diagnosen skizofreni, skizoaffektiv sindslidelse eller en anden længerevarende psykose og har været i behandling med mindst to forskellige antipsykotiske præparater i tilstrækkelig dosis gennem en tilstrækkelig periode på minimum 1 måned.

Projektet indebærer at sammenligne effekten af to forskellige former for kognitiv adfærdsterapi. Den aktive behandling, CBT-I, består bl.a. af søvnbegrænsning i form af at nedsætte den tid man bruger på at ligge vågen i sengen.

Forsøgsperioden varer ca. 12 uger med opfølgende undersøgelser yderligere 12 uger
efter. Den starter med en indledende samtale om baggrund, diagnose og erfaring med antipsykotisk behandling. Herudover en række undersøgelser, interview og spørgeskemaer.

Der foretages en søvnundersøgelse med søvnmålingsudstyret, som bl.a. omfatter
hovedelektroder, iltnæsebrille, actigraf og pulsoximeter, der måler iltmætningen i
blodet. Søvnundersøgelse forløber over en nat ved start og opfølgning, hvilket vil sige to nætter i alt.

Efter de indledende undersøgelser foretages randomisering til enten et samtaleterapeutisk forløb på 8-10 sessioner med kognitiv adfærdsterapi for søvnløshed eller standard kognitiv adfærdsterapi med fokus dine symptomer. De samme undersøgelser, interview og spørgeskemaer gentages efter ca. 12 uger samt 12 uger efter ved opfølgning. Den medicinske behandling ændres ikke i forbindelse med forsøget.

Seneste