Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Kierkegaard som fænomenolog / v. Pia Søltoft, ph.d. og sognepræst ved Esajas og Christians kirke

billede:

Foredrag — Foredraget vil med udgangspunkt i både det pseudonyme som det opbyggelige forfatterskab kaste lys på den fænomenologiske ”metode” hos Kierkegaard, dvs. hvorvidt angst, kærlighed, fortvivlelse osv. kan siges at have en iboende almengyldig struktur.

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 eller Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01

Hosted by:
Søren Kierkegaardselskabet

Cost:
50 DKK

Kierkegaards metode i de pseudonyme såvel som i det opbyggelige værker kan ses som en særlig form for fænomenologi, der både har til hensigt at beskrive, vække genkendelse og aktivere læseren. Ingen af Kierkegaards beskrivelser af fx. kærlighed, angst, sorg, glæde eller fortvivlelse giver sig ud for at være empiriske registreringer af kendsgerninger. På den anden side påberåber disse beskrivelser sig en almengyldighed, der lader ane, at Kierkegaard alligevel mener, at han med sine beskrivelser formår at indfange en struktur, der ikke er bagvedliggende eller iboende i det enkelte fænomen, men konkret foreliggende og genopleves af hver enkelt af os hver gang vi fx elsker, ængstes, sørger, glæder os eller fortvivler. Foredraget vil forsøge at indfange og belyse denne metode gennem en række nedslag i forfatterskabet.

Seneste