Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Kirkeret i fremtidens (nordiske, lutherske) folkekirke

Foredrag — Selvstændiggørelsen af de nordiske, lutherske folkekirker fra de nordiske stater indebærer en stillingtagen til, hvem der legitimt kan fastlægge kirkernes retlige struktur

Info

Date & Time:

Place:
Lokale 8B-0-16, Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Hosted by:
Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet

Cost:
Free

Åben forelæsning ved adjungeret professor Lisbet Christoffersen, Afdeling for Systematisk Teologi

Selvstændiggørelsen af de nordiske, lutherske folkekirker fra de nordiske stater indebærer også en stillingtagen til, hvem der legitimt kan fastlægge kirkernes retlige struktur. Det gælder både kompetence til at træffe beslutninger og – nok så vigtigt – retlige rammer for indholdet i beslutningerne. Uanset betænkning 1544/2014 med forskellige forslag til folkekirkens fremtidige struktur ikke førte til lovforslag, er den debat også aktuel i Danmark.

I denne forelæsning fremlægges helt opdaterede overvejelser over dette legitimitets- og kompetencespørgsmål i de øvrige nordiske lande. Forelæsningen giver et aktuelt indblik i resultaterne fra forskningsprojektet Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law. 

Projektet, der er finansieret af HERA, har hjemsted på det teologiske fakultet, Københavns Universitet. De danske deltagere ved projektets slutning er professor Lisbet Christoffersen og professor Niels Henrik Gregersen.

Seneste