Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Køn, kærlighed og seksualitet i danske bibeloversættelser

Foredrag — Pro tempore er vi alle underlagt tropenætter og hede sommerdage. Men efterårssemesteret kommer snigende, og det betyder, at Teologisk Forening byder velkommen til en ny foredragsrække i foreningen! I år lægger Translatør, ph.d. i teologi Kjeld Renato Lings og lektor, ph.d. Gitte Buch-Hansen fra land med deres tanker om, hvorvidt 'queer'-indholdet og fokusset på køn og seksualitet er "lost in translation" i den autoriserede danske oversættelse.

Info

Date & Time:

Place:
Foredraget finder sted på 'Markedspladsen', Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Hosted by:
Teologisk Forening

Cost:
25,00 dkk

Teologisk Forening byder velkommen til det første foredrag i efterårssemesteret 2018:
“Køn, kærlighed og seksualitet i danske bibeloversættelser – er der plads til forbedringer?”
ved Translatør, ph.d. Kjeld Renato Lings og lektor, ph.d. Gitte Buch-Hansen.

Ifølge det mandat, som oversætterne af DO-92 fik at arbejde med, hed det, at ”oversættelsen skal være en tro gengivelse af de græske skrifters mening og sigte på et mundret, nutidigt dansk” – altså kildesprogsorienteret, hvilket naturnødvendigt også må gælde for de hebraiske skrifter. Samtidig er den autoriserede oversættelse af Bibelen også forpligtet på genkendelighed i forhold til liturgi og fortolkningstradition. I denne hårfine balance mellem historicitet og tradition bliver køn og seksualitet ofte taget som gidsel. Aktuelt er det sådan, at der synes at være overensstemmelse mellem antikkens ét-kønsopfattelse og nutidens flydende køn, som imidlertid bliver sat til side pga. traditionens to-kønsopfattelse. Bibelen er altså betydelig mere ’queer’, end oversætterne giver den lov til at være. I sin debatbog Kærlighed under censur. Køn og seksualitet i danske bibeloversættelser (Vandkunsten, 2017) gennemgår translatør Kjeld Renato Lings en række eksempler på, hvordan denne problematik er højaktuel for læsere af tre nutidige danske bibeludgaver. Bogens indhold og fokus diskuteres i en samtale med lektor Gitte Buch-Hansen, Afdeling for Bibelsk Eksegese ved Københavns Universitet.

Foredraget finder sted på ‘Markedspladsen’, Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Entré 25kr, semestermedlemsskab 50kr for studerende, 75kr for øvrige.

Seneste