Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Korset der går og taler: Om Petersevangeliets kristologi

Foredrag — Aftenforedrag i Teologisk Forening v.professor, ph.d. Heike Omerzu:"Korset der går og taler: Om Petersevangeliets kristologi"

Info

Date & Time:

Place:
'Markedspladsen' ,Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Hosted by:
Teologisk Forening

Cost:
25 kr

signup

Aftenforedrag i Teologisk Forening v.professor, ph.d. Heike Omerzu:”Korset der går og taler: Om Petersevangeliets kristologi”.

Det apokryfe Petersevangeliums kristologi har været omdiskuteret lige siden fortællingens ældste vidne, det såkaldte Akhmîm-dokument (P. Cair. 10759) blev fundet i 1886/87. Dette fragment indeholder en beretning om Jesu lidelse og opstandelse, som kun til dels har paralleller i de kanoniske evangelier. Teksten er sandsynligvis identisk med det ”Petersevangelium”, som den syriske biskop Serapion omkring 200 v.t. anså som doketisk. Mens den tidlige forskning i Petersevangeliet fulgte Serapions vurdering, er nyere studier mere tilbageholdende med at klassificere tekstens kristologi som doketisk og dermed uortodoks. Hvordan Petersevangeliets kristologi positivt skal karakteriseres og hvordan den forholder sig til andre tidlig kristne traditioner, diskuteres dog stadig. Foredraget vil kaste lys over disse omstridte spørgsmål gennem en analyse af centrale passager af Petersevangeliet, herunder Jesu tavshed under korsfæstelsen “som følte han ingen smerte” (EvPet 4,10), hans sidste ord på korset “Kraft, min kraft, du har forladt mig” (EvPet 4,19) og beskrivelsen af den opstandne som en kæmpe, der er ledsaget af et talende kors (EvPet 4,38-42).

Foredraget finder sted kl. 19.30 på ‘Markedspladsen’ , Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Entré kr. 25 per enkeltforedrag. Medlemskab (dvs. entré til alle foredrag i semesteret) kr. 50 per semester for studenter og pensionister, kr. 75 for øvrige.

NB: vi tager kun imod kontanter og MobilePay.

Seneste