Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Language and Motion Events

billede:

Foredrag — Temaeftermiddag om sprog og bevægelsesbegivenheder (motion events) med foredrag af Wojciech Lewandowski, Johan Pedersen og Bjørn Wessel-Tolvig

Info

Date & Time:

Place:
KUA1, lokale 27.0.49

Hosted by:
Lingvistkredsen

Cost:
Free

Bevægelsesbegivenheder (motion events på engelsk) har efter introduktionen af Talmys skelsættende distinktion mellem ”verb-framed”- og ”satellite-framed”-sprog været genstand for meget spændende forskning. De tre indbudte gæster, alle fra Københavns Universitet, vil belyse emnet fra forskellige synsvinkler. Lewandowski arbejder med bevægelsesbegivenheder på germanske, romanske og slaviske sprog i en konstruktionsgrammatisk ramme. Pedersens fokus er på hvordan bevægelse bliver udtrykt på spansk, og han undersøger fænomenet med metoder fra korpuslingvistik. Wessel-Tolvig kigger på hvordan bevægelsesbegivenheder bliver konceptualiseret på hhv. dansk og italiensk, og han diskuterer produktions- såvel som receptionsdata.

Læs mere på Lingvistkredsens hjemmeside: http://lingvistkredsen.ku.dk/

Seneste