Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Law and Film - Retfærdighedens mange ansigter

Debat — Klassisk film: Manden der skød Liberty Valance

Info

Date & Time:

Place:
Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København K

Hosted by:
Det Juridiske Fakultet og Cinemateket

Cost:
Entré 80 kr

signup

Film kan give os indsigt i nogle af de store temaer, som advokater og dommere dagligt tumler med, såsom konflikten mellem lov og moral, de tvetydige roller advokater spiller i forhold til retsplejen og vanskeligheden ved blot at bestemme, hvad retfærdighed er.

I samarbejde med Cinemateket præsenterer Det Juridiske Fakultet, en række markante film og lægger op til diskussion af problemstillinger omkring ret, moral, retfærdighed og de æstetiske nuancer i filmenes fortællemønstre.

Denne gang viser vi Manden der skød Liberty Valance (The Man Who Shot Liberty Valance) (1962).

Filmen introduceres af Russell Dees fra Københavns Universitet.

Den klassiske ’Western’ film anses som ”den vigtigste realisering af den amerikanske grundlæggelsessmyte”. Og en bestemt undergenre af den ’Western’ film giver mange muligheder for at overveje myten, fordi den handler om en “tragisk” konfrontation af livsstile – den klassiske konflikt mellem såkaldte “cattlemen” (som banede vejen, ryddet landet for “fjendtlige indianere” og skabte et velstående liv på ‘the open range’) og såkaldte ’sodbusters’ eller bønder (som følger i deres kølvandet for at pløje marker, sætte op hegn, osv., som ødelægger den ’open range’).

Instruktøren John Fords sidste mesterværk, The Man Who Shot Liberty Valance (1962), er måske den bedste exsempel på undergenren. Filmen undergraver subtilt de ’heroiske’ aspekter af den erobring af Vesten ved at undersøge det såkaldte grundlæggelsesparadoks: Hvordan kan retsstatsprincippet og demokratist værdier legitimt pålægges dem, der ikke vil have dem?

Jimmy Stewart spiller advokaten, der drager til Vesten for at bringe lov og orden. John Wayne spiller den klassiske selvstændige helte, og Lee Marvin spiller den ondskabsfulde revolvermand Liberty Valance.

The Western film is considered “the chief realisation of the American foundation myth”. And one particular subgenre of the Western provides rich provender for contemplating this myth because it grapples with a ‘tragic’ confrontation of lifestyles – the classic conflict between so-called ‘cattlemen’ (who pioneered the land, cleared it of ‘hostile Indians’, and created a prosperous life for themselves on the ‘open range’) and so-called ‘sodbusters’ or homesteaders (who follow in the wake of the cattlemen to plow fields, put up fences, etc., all of which destroy the ‘open range’).

The Man Who Shot Liberty Valance (1962) – widely-acclaimed as John Ford’s ‘final masterpiece’ – is a prominent example of this subgenre.  The film subtly undermines the ‘heroic’ qualities of the ‘conquest of the West’ by examining the so-called paradox of foundation: How can the rule of law be legitimately imposed on those who object to it?

Jimmy Stewart plays the lawyer who goes West to bring law and order. John Wayne plays the classic independent, self-reliant hero, and Lee Marvin plays the vicious gunslinger Liberty Valance.

Originaltitel: The Man Who Shot Liberty Valance
US, 1962
DCP, 123 min.
Engelsk dialog
Tilladt over 15 år

Tid: Onsdag, den 23. maj 2018 , Kl. 18.30 – 21.30

Sted: Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København K

Tilmelding sker ved billetkøb gennem Cinemateket – Entré 80 kr

Seneste