Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udstilling

Livet på det lave vand

Udstilling — I pinseferien står Øresundsakvariets formidlere klar til at fortælle om livet på det lave vand. Vi retter nemlig vandkikkertens sigte mod de fisk og dyr man kan finde blot få meter ude i Øresunds bølger.

Info

Date & Time:

Place:
Øresundsakvariet, Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør

Hosted by:
Øresundsakvariet

Cost:
59-79 DKR (Gratis adgang for fastansatte ved KU og biologistuderende)

Sprudlende liv på det lave vand
Man behøver ikke ud på de store havdybder for at finde spændende fisk og havdyr. Blot få meter fra kysten kan man finde blandt andet rejer, krabber, søstjerner, kutlinger og tobis.

Kom forbi Øresundsakvariet i pinseferien, og rør, se, lyt og lær – vi holder vores altid populære Rør ved levende havdyr to gange dagligt i pinsen.

Og ret selv vandkikkerten mod livet på det lave vand på vores udendørs Vandlaboratorium, hvor vi har guidede ture to gange om dagen i hele pinsen. Vi tager vandkikkerter, net og spande med ned på laboratoriet, og ser hvilke fisk og dyr vi kan få øje på, fange og undersøge.

Fuldt program
Øresundsakvariet har aktiviteter hver dag 8.-10. juni og har åbent kl. 10.00-17.00.

Rør ved levende havdyr – lær om og rør ved dyrene fra det lave vand
: Hver dag kl. 12.25 og 14.25. Tilmelding på dagen ved afkrydsning af seddel i billetsalget

Oplev livet i Øresund – guidede ture med vandkikkerter til Vandlaboratoriet: Afgang fra akvariet hver dag kl. 11.25 og 13.25 (1 minuts gang).

Quiz: Løbende aktivitet hele dagen, hver dag. Quiz-materiale udleveres ved billetkøb.

Fodringer i akvarierne: Hver dag hver hele time. Vi starter kl. 11.00 i børne-rørebassinet, hvor alle må være med til at fodre.

Hele dagen alle dagene er der filmfremvisning i Auditoriet.

Alle aktiviteter er dækket af entrébilletten til Øresundsakvariet.

Fastansatte ved Københavns Universitet samt biologi-studerende har gratis adgang til Øresundsakvariet.

Seneste