Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Maria Gliemann Hybholt forsvarer sin ph.d. afhandling ved Institut for Idræt og Ernæring

Ph.d.-forsvar — Maria Gliemann Hybholt forsvarer sin ph.d. afhandling: Kvinder, sundhed og træning i det tidspressede hverdagsliv. En mikrosociologisk undersøgelse af midaldrende kvinders deltagelse i en forskningsbaseret træningsintervention med spinning

Info

Date & Time:

Place:
Institut for Idræt og Ernæring, Store Auditorium, Nørre Alle 53, 1. sal,
2200 København N

Hosted by:
Institut for Idræt og Ernæring

Cost:
Free

Tid

6. December 2017, kl. 10.00

Sted

Store Auditorium, Nørre Alle 53, 1. sal, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg

Lektor Helle Winther (formand), Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Professor Mari Kirstin Sisjord, Norges Idrettshøgskole

Lektor emeritus Per Jørgensen, Syddansk Universitet

Vejledere

Lektor Lone Friis Thing, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Lektor Laila Ottesen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Om afhandingen

Færre end hver fjerde danske kvinde rapporterer, at de er tilstrækkeligt fysisk aktive til at opnå de sundhedsfremmende effekter herved.

Ud fra et teoretisk funderet sociologisk perspektiv og et empirisk kvalitativt grundlag med observationer, fokusgrupper og individuelle opfølgende interviews belyses muliggørende og begrænsende aspekter i hverdagslivet blandt midaldrende (46-57 år) kvinder, der deltager i en træningsintervention.

De sundhedsfremmende effekter, forpligtelse over for forskere, sociale relationer til de andre deltagere og interventionens tidsbegrænsning (3 måneder) blev oplevet som muliggørende for kvindernes træningsdeltagelse.

De dynamiske magtrelationer mellem arbejde, familie og fritid var derimod begrænsende – hvor det at være en god mor og have et tilfredsstillende arbejde ofte havde en dominerende status, og dermed blev prioriteret på bekostning af træning.

Læs mere: http://nexs.ku.dk/arrangementer/2017/phd_maria-gliemann-hybholt/

Seneste