Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Maria Lomborg Røgeskov forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Sociologisk Institut

Ph.d.-forsvar — Maria Lomborg Røgeskov forsvarer sin ph.d.-afhandling "Performances and Perceptions of Participation: A Qualitative Study in Residential Services for People with Mild to Moderate Intellectual Disabilities".

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 18.01.11.

Hosted by:
Sociologisk Institut

Cost:
Free

Kandidat
Maria Lomborg Røgeskov

Titel
Performances and Perceptions of Participation: A Qualitative Study in Residential Services for People with Mild to Moderate Intellectual Disabilities“. Før forsvaret vil afhandlingen ligge til gennemsyn på Sociologisk Institut, lokale 16.1.23.

Tid og sted
Den 15. februar 2018, kl. 13:00. Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K., lokale 18.01.11. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis. Efter forsvaret er Sociologisk Institut vært ved en reception in 16.1.62 (kl. ca. 16).

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Poul Poder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (formand)
  • Lektor Maja Lundemark Andersen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  • Professor Snaefridur Thora Egilson, Faculty of Social and Human Sciences, University of Iceland, Iceland

Resumé
Denne artikelbaserede afhandling undersøger beboeres deltagelse på botilbud for mennesker med mild til moderat grad af udviklingshæmning. Afhandlingens tre artikler belyser, hvordan beboeres muligheder for deltagelse (hvilket er et fokuspunkt i dansk handicappolitik og i FN’s Handicapkonvention) udspiller sig i interaktion med pædagogisk personale på botilbud. Teoretisk er afhandlingen informeret af et interaktionistisk perspektiv, der primært tager afsæt i Erving Goffmans og Randall Collins’ betragtninger på den sociale situation som værende formende for menneskelig handling. Endvidere består den teoretiske ramme af en relationel forståelse af handicap, der forstår handicap som værende genereret i mødet mellem personen med funktionsnedsættelse og de sociale omgivelser. Metodisk er undersøgelsen baseret på deltagerobservationer og interviews med beboere samt interviews og fokusgrupper med personale på to botilbud. Samlet set viser afhandlingens tre artikler, hvordan beboeres deltagelse udspiller sig i relation til interaktionelle processer, der formes af givne institutionelle rammer som forventninger til beboer-personale-roller og beskrivelser af beboere som ressourcefulde samt i relation til mødet mellem funktionsnedsættelsen og personalets støtte. Disse interaktionelle processer inkluderer, at beboere og personale responderer på den institutionelle ramme, den anden parts verbale og nonverbale ageren, deres fælles emotionelle begejstring og tilpasser deres handlinger og præsentationer efterfølgende. Desuden illustrerer afhandlingen, hvordan beboere og personale situationelt medvirker til at (re)producere muligheder og begrænsninger for deltagelse.

Seneste