Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Mette My Madsen forsvarer sin afhandling ved Institut for Antropologi

Ph.d.-forsvar — Mette My Madsen forsvarer sin afhandling "FÆLLESSKABETS INGENIØRER. En antropologisk analyse af sociale studiestartsaktiviteter for ingeniørstuderende".

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale 1.1.18.

Hosted by:
Institut for Antropologi

Cost:
Free

Kandidat
Mette My Madsen

Titel
FÆLLESSKABETS INGENIØRER. En antropologisk analyse af sociale studiestartsaktiviteter for ingeniørstuderende“. Umiddelbart inden forsvaret er det muligt at låne en kopi af afhandlingen på Institut for Antropologi, lokale 16.1.50.

Tid og sted
Den 2. november 2018 kl. 14:00.  Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale 1.1.18. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis. Institut for Antropologi er efter forsvaret vært ved en reception i lokale 33.1.19

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Stine Krøijer Institut for Antropologi, Københavns Universitet (formand)
  • Lektor Maja Højer Bruun, Aalborg Universitet
  • Professor Knut Mikjel Rio Universitetet i Bergen, Norge

Resumé
Fællesskabets Ingeniører.
En antropologisk analyse af sociale studiestartsaktiviteter blandt ingeniørstuderende – eller hvordan fest, udklædning og alkohol bliver del af en professionaliseringsproces.

Afhandlingens etnografiske fokus er studiestarts festaktiviteter på Danmarks  Tekniske Universitet og hvordan disse aktiviteter blev organiseret og udført af studerende.

Afhandlingen beskriver, hvordan de studerende engagerer sig i ’pinlige’ og ’grænseoverskridende’ aktiviteter, samt hvilke overvejelser de har omkring udførslen af aktiviteterne, deres mening og deres effekt på det sociale liv som ingeniørstuderende.

Afhandlingen demonstrerer herigennem, hvordan både aktiviteternes type og den specifikke måde de blev udført på, fungerede som en læringsproces, hvorigennem de studerende lærte det sociale ideal for professionel identitet på deres uddannelsesinstitution.

Seneste