Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Michala Hvidt Breengaard forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Sociologisk Institut

Ph.d.-forsvar — Michala Hvidt Breengaard forsvarer sin ph.d.-afhandling "HOW TO MOTHER? Practices of infant feeding and the formation of maternal subjectivity among middle-class mothers in Beijing".

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, bygning 35, lokale 35.01.05. Indgang via Gammeltoftgade.

Hosted by:
Sociologisk Institut

Cost:
Free

Kandidat
Michala Hvidt Breengaard

Titel
HOW TO MOTHER? Practices of infant feeding and the formation of maternal subjectivity among middle-class mothers in Beijing“. Forud for forsvaret vil afhandlingen ligge til gennemsyn på Sociologisk Institut, lokale 16.1.23.

Tid og sted
1. december 2017 kl. 13. Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, bygning 35, lokale 35.01.05.  Indgang via Gammeltoftgade. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis. Efter forsvaret, klokken ca. 16 er Sociologisk Institut vært ved en reception i lokale 16.1.62.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Inge Kryger Pedersen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (formand)
  • Professor Lisa Eklund, LundsUniversitet, Sverige
  • Dr Charlotte Faircloth, Lecturer, Department of Social Science, UCL Institute of Education, London, UK.

Resumé
Denne afhandling undersøger fortællinger om moderskab i det urbane Kina, nærmere bestemt Bejing. Baseret i 21 kvalitative interviews med veluddannede, kinesiske mødre samt otte interviews med ammeaktivister udforsker afhandlingen forskellige praksisser og formationer af moderskab, særligt med fokus på amning. Afhandlingen arbejder med en sociologisk og feministisk tilgang til subjektivitet – et begreb der omfatter både det sociale og det individuelle; de kulturelle og personlige fortællinger. Den bidrager til forskning om følgerne af Kinas befolkningspolitik og moderniseringprojekt med en særlig interesse i det levede liv. Den viser, hvordan nye normer for børnepasning opfordrer mødre til konstant at forbedre deres moderskabsfærdigheder. Hvordan mødrene er orienterede mod ekspertviden og hvordan det giver konflikter med den ældre generation i familien. Afhandlingen skriver sig yderligere ind i et forskningsfelt, der beskæftiger sig med betydninger af amning. Den viser, hvordan amning ikke kun er en medicinsk diskurs, men også er en kropslig og følelsesmæssig investering i et bestemt modersubjekt. I tæt dialog med de empiriske fortællinger, diskuterer afhandlingen hvordan vi kan forstå subjektivitet som foranderligt såvel som implikationerne ved at arbejde med et ustabilt subjekt i empiriske undersøgelser.

Seneste