Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Møde i Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag ved Peter Zeeberg: Holberg – autentisk og bearbejdet

billede:

Foredrag — Ledende redaktør ved Ludvig Holbergs Skrifter (DSL), Peter Zeeberg, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi om udgivelse af udvalgte Holberg-værker i bogform. Gæster er velkomne.

Info

Date & Time:

Place:
Søndre Campus. Njalsgade 136. Bygning 27. Lokale 27.0.17

Hosted by:
Selskab for Nordisk Filologi v. formand Rikke Steenholt Olesen

Cost:
Free

Ledende redaktør ved Ludvig Holbergs Skrifter (DSL), Peter Zeeberg, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi om udgivelse af udvalgte Holberg-værker i bogform.
Netudgaven Ludvig Holbergs Skrifter er resultat af et samarbejde mellem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen. Der er tale om en traditionel værkudgivelse, en historisk-kritisk udgave med indledninger, kommentarer, glosering, faksimiler osv. På dette solide grundlag udgiver DSL nu udvalgte værker i bogform (Holberg. Ludvig Holbergs hovedværker 1-22), og til forskel fra netudgaven er der her tale om bearbejdede tekster.

Der i dag er et åbenlyst behov for hjælp til læsningen af 1700-tallets sprog, og i bogudgaven bliver teksterne derfor udgivet i ortografisk moderniseret form – en fremgangsmåde der er udbredt bl.a. i den engelsksprogede verden (Shakespeare), men som der er langt mindre erfaring med i Danmark.

Foredraget vil præsentere de tilgrundliggende overvejelser og give et indblik i de praktiske udfordringer redaktionen står overfor.

Gæster er velkomne til selskabets møder.

Seneste