Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Morten Jarlbæk Pedersen forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Statskundskab

Ph.d.-forsvar — Morten Jarlbæk Pedersen forsvarer sin ph.d.-afhandling "The Business of Regulation. Politico-Legal Analyses of Regulatory Quality and its Sources".

Info

Date & Time:

Place:
Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 1, 1217 København K.

Hosted by:
Institut for Statskundskab

Cost:
Free

Kandidat
Morten Jarlbæk Pedersen

Titel
The Business of Regulation. Politico-Legal Analyses of Regulatory Quality and its Sources“. Afhandlingen kan købes som e-bog via Academic books http://www.academicbooks.dk/en/node/5705553.

Tid og sted
Onsdag den 21. juni 2017 kl. 14.00 hos Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 1, 1217 København K. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis kl. 14.00.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Caroline Grøn, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  • Professor Claudio Radaelli, University of Exeter, UK
  • Professor Jens Blom-Hansen, Aarhus Universitet

Resumé
Vi lever i en tid med en overflod af regler. Det betyder, at regler, der effektivt og smidigt er i stand til at nå deres politiske og juridiske målsætninger – regler med en høj grad af regulatorisk kvalitet – er noget, der er værd at stræbe efter. Dette Ph.D.-projekt undersøger derfor begrebet ”regulatorisk kvalitet” og kilderne hertil. Hvorledes kan vi forstå og operationalisere regulatorisk kvalitet, hvis dette begreb skal være af såvel praktisk som akademisk relevans? Og hvilke er de eksisterende og potentielle kilder til opnåelse af regulatorisk kvalitet?En sådan kilde er inddragelse af organiserede interesser, når der laves politik. Både i Danmark, i den Europæiske Union og i mange andre lande anses organiserede interesserer ikke blot som repræsentanter for en specifik samfundsinteresse; de anses tillige som policy-eksperter, der bidrager til at højne den regulatoriske kvalitet. Dette delikate forhold – den organiserede interesse som en faktisk og potentiel kilde til regulatorisk kvalitet, har dog ikke været genstand for ordentlig undersøgelse. Målet med dette Ph.D.-projekt er derfor at undersøge netop dette forhold.

Dette gøres ved at undersøge fire relaterede temaer. Først etableres et frugtbart udgangspunkt, fra hvilket jura og statskundskab kan møde hinanden. Fra dette udgangspunkt udvikles dernæst en interdisciplinær forståelse af begrebet regulatorisk kvalitet. For det tredje og fjerde anvendes denne forståelse til at undersøge brugen af organiserede interesser som en kilde til regulatorisk kvalitet i både den Europæiske Union og i Danmark. De empiriske undersøgelser inkluderer undersøgelser af en række eksisterende inddragelseskanaler såsom brugen af høringer samt mere eksplorative studier, der forsøger at hjælpe med designe inddragelsen, således at udbyttet i form af regulatorisk kvalitet er højest muligt.

Seneste