Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Når bølgerne går højt i Middelhavet - kontroverser fra antikken til i dag

Seminar — Sæt kryds i kalenderen d. 22.-23. februar, hvor Phrontisterium afholder det traditionsrige forårsseminar - det bliver kontroversielt, og bølgerne kommer til at gå højt i Middelhavet!

Info

Date & Time:

Place:
Søndre Campus, Emil Holms kanal 2 (auditorium 22.0.11)

Hosted by:
Phrontisterium - Studenterforening for græsk og latin ved Københavns Universitet

Cost:
Free

signup

Kom med til Phrontisterii (studenterforening for græsk og latin ved Københavns Universitet) forårsseminar d. 22.-23. februar 2019! Alle er velkomne, så kom, og hør ét enkelt, to, fire eller alle foredrag. Seminaret afsluttes lørdag aften med en festmiddag, som er gratis, man skal blot tilmelde sig senest fredag d. 15. februar på prhontisterium@gmail.com

PROGRAM

Fredag d. 22. februar – auditorium 22.0.11 (Emil Holms Kanal 2)

16:00 – Thomas Heine Nielsen, lektor i græsk og latin ved Saxo-instituttet, KU: De olympiske lege i klassisk tid
17:00 – Hans Bonde, Professor ved idræt, individ & samfund, KU: Nazisternes politiske brug af OL i 1936 og herunder Leni Riefenstahls Olympia-film.
17:30 – filmvisning

Lørdag d. 23. februar – auditorium 22.0.11 (Emil Holms Kanal 2)
10:45 – Kaffe
11:01 – Velkomst
11:15 – Morten Warmind, lektor i religionsvidenskab ved TORS, KU: Kristendommens mysterier
12:15 – Mogens Pelt, lektor ved afdeling for historie ved Saxo-instituttet, KU, Det Makedonske Problem: En historisk og dagsaktuel strid
13:00 – Frokost
14:15 – Benedicte Nielsen Whitehead, Ekstern lektor i indoeuropæisk ved NORS, KU: Barbarisk skændsel og from pligt: ægteskab med nærtbeslægtede fra Rom til Persien
15:15 – Emil Rothstein, radiovært ved DR: Den Nordiske Odyssé
16:15 – Jan Stubbe Østergaard, tidligere museums- og forskningsinspektør for Glyptoteket: Med farven som faktor: Metodologiske overvejelser om forskning i den klassiske græske skulpturs polykromi
17:00 – Vin og snacks
18:00 – Festmiddag – Saxos frokoststue 12.3.39

Kristendommens mysterier
Ὅτε τοίνυν ἡ κατήχησις λέγηται, ἐάν σε κατηχούμενος ἐξετάσῃ, τί εἰρήκασιν οἱ διδάσκοντες, μηδὲν λέγε τῷ ἔξω· μυστήριον γάρ σοι παραδίδομεν, καὶ ἐλπίδα μέλλοντος αἰῶνος·”

Når nu belæringen er fremsagt, hvis så en af kathekumenerne spørger dig hvad lærerne har sagt, sig intet til den der er udenfor. For vi giver jer en hemmelighed og et håb om evigheden.
Fra indledningen til Cyrillos af Jerusalems dåbsbelæringer, ca. 350.

I begyndelsen af det 4. århundrede oplevede kristendommen den hidtil mest systematiske forfølgelse. Almindelige mennesker frygtede at der foregik barnemord og incest og myndighederne brød sig ikke om, at de kristne altid mødtes om natten til samlinger hvor mænd og kvinder var sammen. Måske er det mere mærkeligt at bevægelsen havde overlevet i over 200 år?
Jeg vil prøve at tegne et billede af kristendommen som en romersk mysteriereligion omkring år 300.

Det Makedonske Problem: En historisk og dagsaktuel strid
Info kommer snarrest på facebook.com/phrontisteriumku/

Barbarisk skændsel og from pligt: ægteskab med nærtbeslægtede fra Rom til Persien
Forbudet mod sex og ægteskab mellem forældre og børn, brødre og søstre er så udbredt, og har været det til alle tider, at det er berettiget at tale om et universelt tabu. Men selv et universelt tabu kan brydes – det skete både i det zoroastriske Persien og i det faraoniske, ptolemæiske og romerske Ægypten. Foredraget prøver at kaste lys over baggrunden for et besynderligt fænomen, som nogle grupper nok hellere ville se begravet i glemslens mørke.

Den Nordiske Odyssé
Info kommer snarrest på facebook.com/phrontisteriumku/

Med farven som faktor: Metodologiske overvejelser om forskning i den klassiske græske skulpturs polykromi
I receptionen af antik marmorskulptur, fra Renæssancen og frem til nyere tid, har det været en rodfæstet forestilling, at værkerne var konciperet i hvidt marmor. Klassisk græsk skulptur er af såvel en antik som en senere europæisk eftertid blevet anset for et absolut kunstnerisk højdepunkt. Følgelig står forskning i netop den periodes skulpturelle polykromi overfor en række forhindringer. Foredraget er en gentagelse på dansk af et bidrag til det 9. Round Table om polykromi, afholdt i British Museum 9.-10. november 2018. Et længere resumé findes her: https://www.9thpolychromyroundtable.com/

Seneste