Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Nicole Christiansens ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar — Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen - Stress, rygning, alkohol, kost & motion i en retlig belysning

Info

Date & Time:

Place:
Auditorium 9A-0-01, Njalsgade 76, stuen, 2300 København S

Hosted by:
Ph.d.-skolen, Det Juridiske Fakultet

Cost:
Free

Det Juridiske Fakultet har herved fornøjelsen af at invitere til cand.jur. Nicole Christiansens ph.d. forsvar af afhandlingen:

Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen – Stress, rygning, alkohol, kost & motion i en retlig belysning

Afhandlingen er blevet bedømt af et udvalg bestående af:

  • Professor Mette Hartlev, Det Juridiske Fakultet (formand)
  • Professor Mia Rönnmar, Lunds Universitet
  • Lektor Natalie Videbæk Munkholm, Aarhus Universitet

Vejleder er professor Jens Kristiansen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Forsvaret finder sted mandag 5. februar 2018 kl. 14:00 i auditorium 9A-0-01, Njalsgade 76, stuen, 2300 København S

Efter forsvaret afholder Nicole Christiansen og Det Juridiske Fakultet en reception i mødelokale 6B-4-04, Njalsgade 76, 4. sal, 2300 København S. Receptionen slutter kl. 19.00.

Det er en glæde at indbyde til overværelse af forsvarshandlingen samt deltagelse i den efterfølgende reception.

Afhandlingen kan bestilles ved henvendelse til phd@hrsc.ku.dk

Link til resume på dansk og engelsk.

Forsvaret afholdes på dansk.

 

Seneste