Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Forelæsning

Niels Rossing: "Det danske sundhedsvæsen og det forbistrede IT"

Forelæsning — Under indtryk af implementeringen af Sundhedsplatformen i hovedstadsregionens hospitaler gives et strejf gennem 90 års dataopsamling og -anvendelse i medicinens tjeneste: Fra folkeregister over digitale patientregistre og kvalitetsdatabaser til biobank og kunstig intelligens og ‘personlig medicin’.

Info

Date & Time:

Place:
Auditoriet, Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion, Bredgade 62.

Hosted by:
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab (DMHS)

Cost:
Free

Under indtryk af implementeringen af Sundhedsplatformen i hovedstadsregionens hospitaler gives et strejf gennem 90 års dataopsamling og -anvendelse i medicinens tjeneste: Fra folkeregister over digitale patientregistre og kvalitetsdatabaser til biobank og kunstig intelligens og ‘personlig medicin’.

Med eksempler causeres over digital kommunikation af korrekt information til rette vedkommende og på tværs af sundhedsvæsenets sektorer: Fra de første elektroniske recepter og udskrivningsbreve over henvisningshoteller til hjemmemonitorering, telemedicin og de elektroniske patientjournaler. Hvorfor er det så svært? Hvem er aktørerne?

Nødvendigheden af samspil mellem system og brugere understreges med eksempler, men hvem er brugerne? Har vi altid en ‘business case’? Den aktuelle danske situation i Danmark og i udlandet sammenlignes.

Seneste