Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Konference

Nordiske perspektiver på den folkeretlige regulering af cyberspace

Konference — Konference om nordiske perspektiver på den folkeretlige regulering af cyberspace.

Info

Date & Time:

Place:
Søndre Campus, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S

Hosted by:
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Danmarks Grundforskningsfonds Centre of Excellence for Internationale Domstole (iCourts), Forsvarsakademiet & Københavns Universitet, Institut for Statskundskab, Center for Militære Studier

Cost:
Free

signup

Dag 1 afholdes på dansk/engelsk
Onsdag 28. september 2022, Multisalen, bygning 21, lokale 21.0.54, Det Humanistiske Fakultet

Dag 2 afholdes på Engelsk
Torsdag 29. september 2022, Konference/flexrum, stuen, rum 8A.0.57, Det Juridiske Fakultet

Mindre nationer som de nordiske lande har en åbenbar interesse i at håndtere cybertruslen inden for rammerne af den internationale retsorden – både under væbnet konflikt og i fredstid. Mens de fleste stater er enige om, at den fysiske verdens folkeretlige regler også gælder i cyberspace, hersker der fortsat tvivl om den konkrete fortolkning og anvendelse af en række centrale regler i relation til cyberspace. Krigen i Ukraine viser, at uklar regulering af cyberdomænet skaber grobund for misbrug fra fjendtligtsindede stater. Samtidig gør de mangelfulde folkeretlige rammer det vanskeligt for stater, der er hinanden venligt stemt, at lægge en fælles sikkerhedspolitisk strategi. Der er med andre ord gode grunde til, at de nordiske lande påtager sig en aktiv rolle i den igangværende retlige udvikling. Men hvilke interesser bør konkret fremmes – og hvordan?

Læs mere og tilmeld dig

 

Seneste