Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Pernille Pinderup Fonsmark forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Institut for Psykologi

Ph.d.-forsvar — Pernille Pinderup Fonsmark forsvarer sin ph.d.-afhandling Behandling af dobbeltdiagnose i psykiatrien. En undersøgelse af Satspuljeprojektet “Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne”.

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, bygning 1, lokale 1.1.18.

Hosted by:
Institut for Psykologi

Cost:
Free

Kandidat
Pernille Pinderup Fonsmark

Titel
Behandling af dobbeltdiagnose i psykiatrien. En undersøgelse af Satspuljeprojektet “Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne”. Afhandlingen fremlægges til gennemsyn på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Gothersgade 140, 1353 København K.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Stig Bernt Poulsen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet (formand)
  • Lektor Bagga Bjerge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
  • Professor Anne Signe Landheim, Højskolen i Innlandet, Norge

Tid og sted
Fredag den 28. september 2018 kl. 14:00. Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, bygning 1, lokale 1.1.18. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis.

Resumé
Formålet med Ph.d.-afhandlingen var at undersøge betydningen af et Satspuljeprojekt, som skulle styrke behandlingsindsatsen over for patienter med en dobbeltdiagnose (patienter med en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug af alkohol/stoffer).

Behandlingsindsatsen skulle styrkes ved at opkvalificere personalets kompetencer gennem undervisning og implementeringen af nye tiltag. Ved hjælp af et litteraturreview og et interventionsstudie blev effekten af at undervise personale i dobbeltdiagnosebehandling undersøgt. Der blev fundet en positiv effekt på personalets kompetencer, herunder deres holdning til at arbejde med patientgruppen.

Hvilken betydning implementeringen af Satspuljeprojektet havde på personalets kompetencer i forhold til dobbeltdiagnosebehandling blev undersøgt ved hjælp af et mixed methods studie. Resultaterne viste, at Satspuljeprojektet overordnet set havde haft en positiv betydning for personalets oplevelse af deres kompetencer.

Ved hjælp af interviews med personalet blev det undersøgt, hvilke udfordringer personalet oplevede, udover utilstrækkelige kompetencer. Resultaterne viste, at rammerne i behandlingssystemet gjorde det vanskeligt for personalet at tilbyde patientgruppen tilstrækkelig behandling.

Afhandlingens fund er med til at belyse nogle af de udfordringer, der er i forbindelse med dobbeltdiagnosebehandling, og fundene kan forhåbentlig inspirere til, hvordan disse udfordringer kan blive håndteret bedre i fremtiden.

Seneste