Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Pernille Skovbo Rasmussen forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Sociologisk Institut

Ph.d.-forsvar — Pernille Skovbo Rasmussen forsvarer sin ph.d.-afhandling "Everyday life and well-being of children recently diagnosed with Autism Spectrum Disorders".

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale 1.1.18.

Hosted by:
Sociologisk Institut

Cost:
Free

Kandidat
Pernille Skovbo Rasmussen

Titel
Everyday life and well-being of children recently diagnosed with Autism Spectrum Disorders“. Forud for forsvaret vil afhandlingen ligge til gennemsyn på Sociologisk Institut, lokale 16.1.23.

Tid og sted
16. November 2018 kl. 13:00.  Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale 1.1.18. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis.  Efter forsvaret er Sociologisk Institut vært ved en reception i lokale 16.1.62 kl. ca. 16:00.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Poul Poder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (formand)
  • Lektor Kim Rasmussen, Pædagogik og Uddannelsesstudier, Roskilde Universitet
  • Professor Snaefridur Thora Egilson, Faculty of Social and Human Sciences, University of Iceland, Iceland

Resumé
Antallet af børn og unge som diagnosticeres med autisme spektrum forstyrrelser er steget markant, men viden om brugen af diagnoserne er sparsom. I sin artikelbaserede afhandling undersøger Pernille Skovbo Rasmussen hvordan familier håndterer at få afklaring om en autismediagnose hos et barn, og om familierne oplever at den diagnostiske viden hjælper barnet i hverdagen efterfølgende. Et selvstændigt formål med afhandlingen har desuden været at undersøge børns egne oplevelser af deres hverdag med autisme og dermed inddrage børnene selv i forskningen. Afhandlingen er baseret på en kombination af spørgeskemabesvarelser og interview med både børn og forældre, samt forskellige former for deltagende observation med børn og forældre over en ti-måneders periode i kølvandet på barnets udredningsforløb. De fire artikler, som afhandlingen omfatter, illustrerer tilsammen blandt andet hvordan den følelsesmæssige og praktiske håndtering af en autismediagnose kan spænde fra at være et chok, der kræver redefinering for hele familielivet og barnets hverdag, til at være afklarende og meningsgivende for familiens fortid, nutid og fremtid. Artiklerne viser også hvordan børn med autisme gerne vil inddrages i spørgsmål som vedrører deres egen trivsel og hverdag, og at nogle børn med autisme har det til fælles at opleve, hvordan autismes kropslige aftryk influerer på og vanskeliggør deres trivsel i den almindelige folkeskole. Individualiserede indsatser i skolen viser sig i denne afhandling potentielt at kunne forbedre børnenes trivsel over tid, hvorfor afhandlingen blandt andet konkluderer, at der er god grund til fortsat at forske i optimering af indsatser og støtte over for børn og unge med autisme.

Seneste