Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Produktansvar for strøm – medlemsmøde i Klima- og Energiretsforeningen

billede:

Øvrige — Klima- og Energiretsforeningen inviterer hermed i samarbejde med Center for Private Governance (CEPRI) ved det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet til et arrangement om Produktansvar for strøm

Info

Date & Time:

Place:
Søren Kierkegaard auditoriet, 9A.0.01, Karen Blixens Plads 16, 2300 København s eller online via Teams

Hosted by:
CEPRI - Centre for Private Governance og Klima- og Energiretsforeningen

Cost:
Free

Elforsyning er af stadig større vigtighed for både virksomheder og private slutbrugere, og bl.a. elspændingsskader kan afstedkomme betydelige tab. Er strøm et produkt i produktansvarsrettens forstand? Hvilke skadelidte og hvilke skader er i givet fald beskyttet efter produktansvarsrettens regler? Hvem er den ansvarlige producent, og er der nogen ansvarlig mellemhandler?

Klima- og Energiretsforeningen sætter fokus på dette højaktuelle emne, som er genstand for verserende retssager i både Danmark og udlandet.

For invitation og program klik her

Tilmelding senest torsdag den 14. marts 2024 til Klima- og Energiretsforeningens sekretariat, energiretsforeningen@horten.dk, med navn og arbejdssted – og for deltagere udenfor Københavnsområdet med oplysning, om der ønskes deltagelse online.

Seneste