Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Regensens Symposion 2019

Foredrag — ✩ REGENSENS SYMPOSION ✩ ★ Hvad vil vi med universiteterne, bankerne og EU? ★ Årets tema for Regensens Symposion er VILJE Vi glæder os til at se dig torsdag, fredag og lørdag den 25.-27. april på Regensen til vidensfestival: Regensens Symposion. Vi vil beruses i viden, fællesskab, fællessang og forår. Vi håber vi får vores vilje med vejret. Har du viljen, så har vi programmet. Det er gratis at deltage i Regensens Symposion.

Info

Date & Time:

Place:
Kollegiet Regensen.
St. Kannikestræde 2.
1169 København K.

Hosted by:
Regensens Symposion

Cost:
Free

signup

Program:

★ EU ★Torsdag d. 25 april★

✾ 16.00-17.00: Brexit
Clara Bredsdorff og den britiske ambassadør, Dominic Schroeder, vil holde oplæg om brexit. Hvad vil vi med EU?

✾ 17.00-18.00: Hygge, fællessang og mad under Linden.

✾ 18.00-20.00: Opmærksomhedskrigen: Hvordan Silicon Valley kaprede din hjerne og solgte din tid.
Du er ikke alene, hvis du ofte føler dig distraheret af din telefon. Zetlands teknologiskribent Frederik Kulager kæmper også med det viljeløse, formålsløse forbrug af sin. Han fortæller historien om, hvordan vi er endt her, og afslører hvilke tricks, der bliver brugt mod os, og hvordan Silicon Valley tjener milliarder på at høste din opmærksomhed og sælge den videre – med alvorlige konsekvenser for dig, demokratiet og verden uden om os.

★ PENGE ★Fredag d. 26. april ★

✾ 16.00-17.00: Gode penge?
Hvor kommer pengene fra? Og hvorfor er det vigtigt? I dette foredrag rejser lektor, Ole Bjerg, et meget grundlæggende spørgsmål, der ofte bliver glemt i diskussioner omkring økonomi: Hvem laver egentlig vores penge? Det er ikke, som man umiddelbart kunne tro, Nationalbankens seddelpresse, men bankernes udlån, der sender nye kontopenge ind i økonomien. Men hvad betyder det for samfundsøkonomien, at vi således har privatiseret pengeskabelsen? Hvad betyder det for virksomheder og borgere? Hvad betyder det for demokratiet? Og hvordan kunne man forestille sig et anderledes system?
Ole Bjerg er medstifter af organisationen Gode Penge, samt forfatter til flere bøger om samfundsøkonomi.

✾ 17.00-18.00: 10 år efter finanskrisen
Hvordan får økonomiske idéer politisk betydning? Og hvordan er magtforhold, netværk og sociale forandringer med til at forme den måde vi forstår økonomien på i dag? Rune Møller Stahl er Postdoc i Statskundskab på Københavns Universitet og vil med sin baggrund i egen forskning og den nyeste forskningslitteratur, lave status over forholdet mellem politik og økonomiske idéer 10 år efter finanskrisen.

✾ 18.00-19.00: Hvidvask og skattespekulation
Hvad er det for et bankvæsen, vi ønsker os i fremtiden? Lars Pehrson, administrerende direktør og medstifter af Merkur Andelskasse lægger op til debat om, hvad vi vil med bankerne. Lars Pehrson er en aktiv debattør på området om etiske og alternative banker og har modtaget demokratistafetten for sin evne til at formidle økonomisk stof.

✾ 19.00-20.30: Finansiel stabilitet og bankernes rolle i samfundet
Rikke Skibye-Lotz, senior advisor hos Nationalbanken, fortæller om Nationalbankens rolle i det finansielle system, om hvorfor finansiel stabilitet er vigtigt og om bankernes rolle i samfundet

✾ 20.30-21.30: Skift Bank Dag
Hvad skal vi som individ og samfund gøre med bankerne? Peter Ahrenfeldt Schrøder fra borgerbevægelsen Skift Bank Dag vil i dette oplæg beskrive sammenhængen mellem bankernes ejerformer og deres ageren før og efter finanskrisen. Skift Bank Dag har igennem en årrække sat fokus på forbrugerens mulighed for at vælge de uansvarlige banker fra – Ved at ‘stemme med fødderne’ har Skift Bank Dag argumenteret for, at det sender et vigtigt signal til politikerne om at forbedre og målrette reguleringen af banksektoren – samtidig med at det kan gavne ens privatøkonomi. Det sender et vigtigt signal til politikerne om at forbedre og målrette reguleringen af området mod de banker, der udviser mest uansvarlig og uetisk adfærd.

✾ 21.30: Øl og hygge i gården

★ UNIVERSITETET★Lørdag. 27. april ★

✾ 10.00-11.00: Forskningsfrihed og oplyst demokrati
Heine Andersen undersøger hvordan holdninger og forestillinger om universitetet modsigelsesfyldte og ambivalente. Stadigt stigende krav om at forskning skal tjene erhvervsrelevans, kommercialisering, innovationskraft og øget velstand understøttes af udemokratiske ledelseshierarkier, der tænker universitet som forretninger. Samtidig eksisterer universitetet stadig som et ideal for oplysning, pluralisme, frie tanker og opløsning af fordomme. Oplægget vil åbne for diskussion om hvorvidt fri forskning og akademisk frihed kan revitaliseres.

✾ 11.00-12.00: Verdens bedste til teknologiudvikling
Maja Horst, professor i forskningskommunikation og institutleder for Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, vil holde foredrag om Danmark, som potentiel spydspids i udviklingen af ny bæredygtig og socialt robust teknologi. Det kræver at vi besinder os på vores historie og udnytter vores samfundsmæssige, kompetitive fordele. Vi skal skabe en fælles vision om hvordan vi bruger teknologi til at skabe fremtidens gode samfund. Det kræver også at vi finder ud af, hvad vi vil med de danske universiteter.

✾ 12.00-13.00: Pause, sol, øl, frokost og hygge i gården.

✾ 13.00-14.00: Hvad vil vi med Universitetet?
Emnet kan kun besvares, hvis man ikke alene afdækker de viljer der på universitets vegne gør sig gældende hos forskere, politikere og interessenter, men også i bredere forstand spørger til samtidens forhold til viden og autoritet. Det er med andre ikke nok at se på, hvad der gør sig gældende. Man må også se på, hvad konteksten for en genoplivet universitetsidé er. Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole giver et bud

✾ 14.00-15.00 Hvordan kan et tænkende Universitet se ud?
Steen Nepper holder oplæg. Han diskuterer hvordan modul- og målstyringen er ved at ødelægge universitetet. De studerende infantiliseres og gøres til kunder, mens serviceringen billiggøres. Hvordan revitalisere dannelsestænkningen som kritik og modstand? Hvordan lade viljen til viden og tænkning få et friere løb i universitetsregi? Hvordan én gang for alle slå kompetence- og læringssproget ihjel?

✾ 15.00-16.00: Pause, sol, øl, frokost og hygge i gården

✾ 16.00-18.00: Hvad vil vi med Universitetet?
Paneldebat: Lektor i pædagogisk filosofi fra DPU Steen Nepper Larsen, Prorektor fra KU Bente Merete Stallknecht og Forperson for Danske Studerendes Fællesråd Johan Hedegaard Jørgensen vil i fællesskab debattere det centrale spørgsmål: Hvad vil vi med universitetet? En fagperson, en leder og en studerende – forskellige perspektiver/forskellige svar? Hvad vil de med universitetet og hvad vil du? Få svar (måske) til denne paneldebat som afslutning på temaet om universitetet til Regensens symposion. Debatten vil blive modereret af Reimer Bo, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

✾ 18.00-00.00: Efter tanker skal tanken fyldes: Øl, sodabajer, mad og fest på Regensen.

Alle ved og alle vil vide, men få ved og mange flere tror de ved, at de vidste hvad de ville vide. Ved du heller ikke helt hvad du ved, og vil du gerne vide mere om hvad du ikke ved?

Seneste