Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

'Resterne af et selv' v.Cathrine Bjørnholt Michaelsen

Foredrag — 'Resterne af et selv', foredrag i Teologisk Forening ved postdoc.,ph.d. Cathrine Bjørnholt Michaelsen

Info

Date & Time:

Place:
Foredraget finder sted på 'Markedspladsen', Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Hosted by:
Teologisk Forening

Cost:
25 kr (kontant eller MobilePay)

I 1986 udsendte den franske filosof Jean-Luc Nancy en rundspørge til sine filosofiske kolleger, hvori han i forlængelse af den pågående dekonstruktion ikke kun af begrebet ’subjekt,’ men også af medhørende begreber såsom ’selvet,’ ’selvnærvær,’ ’inderlighed’ og ’egentlighed,’ spurgte, hvorvidt der gives et svar på spørgsmålet om ”hvem kommer efter subjektet?” I en vis forstand kaster indeværende foredrag lyd tilbage på Nancys spørgsmål, idet vi skal se, hvorledes en gentagelse og forskydning af dette spørgsmål bringer os nær et udgangspunkt, hvorfra vi kan forsøge at besvare det. Foredragets hypotese er, at mindst en betydning af dekonstruktionen består i, at man ikke længere og uden videre kan tale om subjektet eller selvet som sådant. Dette betyder dog ikke, at dekonstruktionen blot afskaffer begreberne ’subjekt’ og ’selv’ eller erstatter dem med andre begreber. Snarere er det mit forslag, at dekonstruktionen er optaget af resterne af et subjekt, som i en hvis forstand er blevet forladt af sig selv. Titlen ”Resterne af et selv” spørger derfor til hvad eller hvem, om nogen, der resterer i kølvandet på den stadige dekonstruktion af subjektet og selvet.

Seneste