Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Sammenhængen mellem grundvand, søer og biologiske forhold

Foredrag — Fællesforedrag i Dansk Naturhistorisk Forening og Dansk Botanisk Forening: Sammenhængen mellem grundvand, søer og biologiske forhold Ved seniorforsker Bertel Nilsson (GEUS)

Info

Date & Time:

Place:
Universitetsparken 15, Bygning 1, Auditorium A, 2100 København Ø

Hosted by:
Dansk Naturhistorisk Forening

Cost:
Gratis, alle er velkomne. Parkeringsbillet udleveres i auditoriet

Efter ti års bevilling fra Villum Kann Rasmussen Fonden er Center for Sørestaurering (CLEAR) ved at nå sin afslutning. Formålet med centrets arbejde har været at etablere ny viden om, hvordan man kan bringe de meget næringsrige og uklare søer til en mere klarvandet tilstand og hvorledes de mere næringsfattige lobeliesøer kan sikres mod yderligere forringelse. Endelig har der i centrets forskning været fokus på at få en større viden om hvorledes grundvand, søer og biologi er koblet. Det er det sidste formål der er centrum for dette foredrag. Der gives eksempler fra arbejdet i de to jyske søer Hampen sø og Vængsø. Hampen sø er påvirket af næringsstof, der udvaskes til søen fra omkringliggende marker med konventionel landbrugsdrift via grundvandet til søens bund. Vængsø er belastet af fosforholdige geologiske aflejringer i søens omgivelser, der over en tidsskala på tusinder af år udvaskes til søen. Vængsø karakteriseres som en naturlig eutrof sø. De biologiske forhold i søerne er således betinget af forhold der sker i oplandet og det omgivende grundvand som følge af menneske- og naturskabte forhold. Problemstillingerne er komplekse og kræver et samarbejde på tværs af discipliner som geologi, hydrologi og biologi.

Seneste